Trang chủ Ngày Lễ Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm...

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946

0
Chia sẻ

Cách mạng Tháng 8 thắng lợi, nước ta trở thành một nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, từ đó nước ta bắt đầu tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên một cách nhanh chóng, Bác Hồ đã ký vào sắc lệnh số 14 ngày 8/9/1945 đồng thời sắc lệnh số 51 ngày 17/10/1945 để tổ chức cuộc tổng tuyển cử, từ đó cuộc tổng tuyển cử đã diễn ra ở nước ta vào ngày 6/1/1946 một cách thành công. Vậy sau những thành công này chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 nhé.

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946Chính nhờ Cách mạng tháng 8 thành công mà nước ta mới đi đến cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức. 2/9/1945, ở quảng trường Ba Đình, trước sự hiện diện của hàng vạn người dân cả nước, Bác Hồ đã đi lên bục và đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nước ta bấy giờ chỉ có chính phủ lâm thời là cơ quan điều hành cao nhất bấy giờ trực tiếp chỉ đạo toàn dân thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương của Đảng đề ra, chính phủ lâm thời làm nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, nước ta tổ chức cuộc họp quốc hội đưa ra những sách lược và cuộc bầu cử là điều tất yếu hiển nhiên diễn ra. Chúng ta cần có một chính phủ lâm thời chính thức, cần có hiến pháp là điều cần thiết để đối với nước ta lúc bấy giờ.

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946

3/9/1945 sau khi nhà nước Cách mạng ra đời, vào phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời, Bác Hồ đã nói với Chính phủ” chúng ta cần tổ chức cuộc tổng tuyển cử càng sớm càng tốt, chúng ta bỏ phiếu bằng lá phiếu, tất cả mọi người dân Việt Nam ta không phân biệt là người già hay trẻ nhỏ, gái hay trai miễn là đủ 18 tuổi đều có quyền tham gia bỏ phiếu”. 8/9/1945, Chủ tịch chính phủ lâm thời nước ta ban sắc lệnh 14-SL mở ra cuộc tổng tuyển cử, sắc lệnh nói ” Tuân theo nghị quyết diễn ra vào ngày 17/8/1945 thì nước Việt Nam ta sẽ theo thể chế dân chủ và chính phủ chính thức sẽ được quốc hội bầu theo lá phiếu của nhân dân”.

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946

Công cuộc chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử diễn ra có chút khó khăn vì lúc bấy giờ chúng ta phải tổ chức trong lúc thù trong, giặc ngoài, nền kinh tế, xã hội bấy giờ rất là rối ren, chúng ta phải kháng chiến chống giặc ở miền Nam, đưa ra những sách lược giải quyết tình hình bấy giờ, chúng ta tam hoãn với Tưởng ở miền Bắc, chúng ta cần đấu tranh chống lại sự phá hoại cuộc tổng tuyển cử của những kẻ phản động. Chính phủ ta đã ban ra một loạt các sắc lệnh để cuộc tổng tuyển cử diễn ra thành công. Với tình cảnh của nước ta lúc bấy giờ thì cuộc tổng tuyển cử không phải là một cuộc tổng tuyển cử thông thường mà còn là một cuộc đấu tranh chính trị ngầm, đấu tranh cho giai cấp và dân tộc gay go không kém phần quyết liệt.

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946

Các bài báo của bọn phản động đã ra sức vu cáo và nói xấu về cuộc tổng tuyển cử. Để vạch trần những thủ đoạn xấu xa của bọn phản động, báo cứu quốc của cơ quan tuyên truyền mặt trận Việt Minh đã đấu tranh cổ động quần chúng tham gia tổng tuyển cử. Cuộc tổng tuyển cử được diễn ra tự do, dân chủ, công bằng, cuộc tổng tuyển cử diễn ra giúp nước ta có thêm nhiều hiền tài trung với nước, chỉ có cuộc tổng tuyển cử mới bầu ra cơ quan quyền lực cao nhất có đủ thẩm quyền ban hành ra những hiến pháp khẳng định rõ ràng quyền lợi của dân ta, phá tan hết mọi nghi ngờ ở trong cũng như ngoài nước ta.

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946

Theo dự kiến thì ngày 23/12/1945 là ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử tuy nhiên do sự chống đối của bọn phản động, nhằm tạo ra không khí ông định cho cuộc tổng tuyển cử, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh hoãn tổng tuyển cử đến ngày 6/1/1945 để chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị chọn ra những ứng viên tiềm năng nhất.

6/1/1946 cuộc tổng tuyển cử diễn ra ở khắp mọi nơi trong nước và đã diễn ra thành công tốt đẹp, từ đó quốc hội đầu tiên ở nước ta ra đời, nước ta chính thức có chính phủ lâm thời, có hiến pháp dân chủ, đánh dấu bước nhảy vọt đầu tiên của thể chế dân chủ Việt Nam. Quốc hội Việt Nam ta đã ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh khói lửa như vậy, quốc hội ra đời là thành quả bức thiết của cách mạng, quốc hội đã giúp ta bầu ra được các vị đại biểu lãnh tụ cho đủ 3 miền Bắc- Trung – Nam. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đã mở ra một thời kỳ mới cho nước ta, đánh dấu bước trưởng thành của cách mạng Việt Nam.