Trang chủ Tử Vi Xem tướng mặt ở Cung Tài bạch

Xem tướng mặt ở Cung Tài bạch

0
Chia sẻ

Xem tướng mặt ở Cung Tài bạch, trên khuôn mặt con người thì cung tài bạch xếp thứ 3 trong 12 cung, nó nằm ở vị trí chóp mũi. Người nào mà có cung tài bạch tươi sáng, đầy đặn vậy thì nhất định tiền tài nhiều như nước ngược lại nếu như cung tài bạch khô kiệt vậy thì họ sẽ thiếu thốn về mặt tiền bạc.

Xem tướng mặt ở Cung Tài bạch

Mũi người nằm ở vị trí sao Thổ còn gọi là Tài tinh, nếu như mũi có hình dạng tựa túi mật hay đoạn trẻ cong vậy thì người này nhất định là người giàu có, người nào có vùng mũi cao thẳng vậy thì cả đời họ sẽ sống trong giàu sang, phú quý. Người nào ở mũi có bộ vị Trung chính vậy thì họ làm lụng cực nhọc vất vả bao nhiêu vĩnh viễn cũng không thể nào giàu sang lên được.

Xem tướng mặt ở Cung Tài bạch

Người nào có mũi hình dạng như mỏ chim ưng vậy thì nhất định trong nhà tài sản, tiền tài tiêu tan, cuộc sống dần dần trở nên nghèo không một xu dính túi. Nếu mũi của người nào mà dựng cao vậy thì cuộc sống sau này nhất định nghèo khổ, bần hàn cơm không có mà ăn, người nào mà các bộ vị Chúc thượng, Trù nội bị khuyết hãm vậy thì họ sẽ không có của cải gì trong nhà hết, làm được bao nhiêu cũng không thể nào tích được tiền tài.

Xem tướng mặt ở Cung Tài bạch

Trong sách xưa có nói rằng người nào có mũi nổi cao lớn vậy thì họ nhất định có cát tướng, người có tướng tốt vậy thì bộ vị Chúc thượng và Trù nội nhất định không bị khiếm khuyết gì. Người nào có mũi hếch vậy thì cuộc sống của họ sẽ rất là khổ cực, nếu 2 bên cằm cùng hướng về mũi vậy thì người này nhất định là người giàu có, sống cuộc sống giàu sang.

Trong tài bạch cung luận thì cung tài bạch chỉ các bộ vị là Thiên thương, Kim quỹ, Địa khố, Tỉnh chúc, Giáp quỹ, như vậy nếu các bộ vị này mà tươi sáng thì người này sẽ có tiền đồ vô cùng sáng lạn, nhiều tài phú. Người nào mà cung tài bạch khô kiệt vậy thì người này sẽ thiếu thốn đủ đường trong cuộc sống. Người nào mà bộ vị thiên thương dài thì mang mệnh tốt còn địa khố mà dài thì ngược lại mệnh xấu, họ sẽ giàu có thuở ban đầu nhưng về sau nhất định sống trong khó nhọc.

Xem tướng mặt ở Cung Tài bạch

Người nào bộ vị thiên thương mỏng hạc, địa khố đầy đặn vậy thì họ sẽ nghèo khó ban đầu sau đó thì càng ngày càng giàu có, phát tài, nếu địa khố đầy đặn, thiên thương đầy đặn vậy thì người này sẽ phú quý cả đời, con cháu sau này cũng nhờ phúc của họ mà sống vinh hiển. Người nào bộ vị tỉnh bộ và chúc thượng mà lộ phá vậy thì họ sẽ là người bần hàn, sống cuộc sống đói rách cơm áo không có. Người nào có giáp quỹ và kim quỹ đầy đặn vậy thì họ sẽ có cuộc sống giàu sang, phú quý, họ có thể vào triều làm quan, công danh đỗ đạt, hưởng lộc vua ban, sống cuộc sống vinh  hiển được mọi người kính trọng.

Xem tướng mặt ở Cung Tài bạch

Người nào ở cung tài bạch mà có khí sắc đen tối vậy thì họ sẽ bị mất lộc, tài năng có nhưng không gặp thời, người nào ở cung tài bạch co sắc xanh vàng xuất hiện vậy thì người này sẽ đột nhiên trở nên giàu có, có thể gặp dịp làm ăn lớn nào đó mà phát tài. Người nào ở cung tài bạc có sắc hồng vàng xuất hiện vậy thì họ sẽ có tướng vận vô cùng tốt đẹp, sống trong giàu sang, hưởng phúc đến cuối đời. Người nào ở cung tài bạch mà có sắc đỏ xuất hiện vậy thì người này sẽ gặp họa miệng lưỡi, họ ăn nói không khéo cho nên rước lấy thù oán từ người khác.