Trang chủ Tử Vi Xem tướng đoán cát hung

Xem tướng đoán cát hung

0
Chia sẻ

Xem tướng đoán cát hung, trong ma y tướng pháp có nói rằng : vận mệnh con người có tốt xấu được quyết định bởi chính những điềm xấu hay tốt lành trong xương cốt con người, qua các năm thì sự lành dữ này sẽ tự nhiên biểu hiện ra sắc khí trên các bộ vị và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy đoán định được.

Xem tướng đoán cát hung

Trong phong giám có nói rằng : người nào trong vận mệnh mà gặp phải hạn, điềm thất bại vậy thì người đó nhất định tính mạng nguy nan khó bảo toàn, nếu như qua từng năm qua đi mà các bộ vị này vẫn tốt vậy thì tướng vận của người này có thể xoay chuyển lại chuyển xấu thành tốt. Trong bí quyết có nói rằng : trong vận mệnh con người có sự tốt xấu nó thể hiện thông qua hình tướng của người đó ra bên ngoài, điểm đầu tiên quyết định chính là sự tốt xấu mà các bộ vị thể hiện ra qua các năm, so đó thì vận hạn của từng năm cũng hiện ra. Nếu như ta muốn biến được thế nào là ngọc đẹp thì cần phải xem nhãn thần của người đó có mờ tối hay không.

Xem tướng đoán cát hung

Người mang tâm hướng thiện thì họ sẽ không cần lo lắng nhiều đến điềm tốt xấu trong tướng số bởi vì họ nhất được sẽ có được phúc lộc, tướng xấu đẹp do tâm quyết định mà ra. Nếu như bạn có thể hiểu được đạo lý đơn giản này vậy thì có nghĩa là bạn đã hiểu được sự ảo diệu sâu sắc của tướng thuật một cách chân chính. Trần Đồ Nam có nói về tướng thuật như sau: con người sẽ tùy theo tâm địa là tốt hay xấu mà hình thành nên tướng, như vậy thì tâm tốt sẽ mang tướng tốt và ngược lại, có thể người đó có hình tướng bên ngoài tốt tuy nhiên tâm địa lại bất chính, xấu xa vậy thì nhất định các nét tướng bên ngoài cũng sẽ theo tâm mà chuyển sang xấu.

Xem tướng đoán cát hung

Thần cơ chỉ ra rằng: Sự xấu tốt trong tâm địa con người sẽ hình thành các hình tướng tương đương, quan trọng là cái nào sẽ có trước cái này. Điểm tốt xấu trong hình tướng con người quyết định bằng việc người này trong tâm mang tướng tốt hay xấu, như vậy thì sự tốt xấu trong tâm sẽ làm biến đổi hình tướng theo chiều hướng tốt và xấu.

Xem tướng đoán cát hung

Trong Bí quyết chép: Theo hình tướng của Bùi Độ thì người này vốn là mệnh nghèo hèn, sống trong khổ cực có thể sẽ phải mất mạng bất cứ lúc nào tuy nhien vì người này đã nhặt được viên ngọc quý của người bỏ quên sau đó không tham lam giữ lại cho riêng mình mà trả lại cho người kia vì vậy mà số mệnh của họ cũng từ đó thay đổi không còn mang mệnh xấu nữa mà trở thành mệnh tốt, trở thành người có được công danh hiển hách về sau.

Xem tướng đoán cát hung

Hình tướng của Tống Giao cũng giống như vậy, người này vốn cũng mang mệnh nghèo khổ, con đường công danh trắc trở khó mà đỗ đạt vinh hiển vào triều làm quan tuy nhiên anh chàng đã thương cho số mệnh đàn kiến bé nhỏ mà giúp chúng dễ dàng qua sông vì vậy mà được trời cao thương xót, số mệnh được sửa đổi trở nên tốt đẹp hơn, sau này anh chàng đã có thể đỗ đạt chức trạng nguyên.

Qua đó ta có thể thấy được rằng con người chỉ cần luôn mang tấm lòng lương thiện trong người vậy thì họ nhất định có thể cảm động được trời cao, phúc lộc tự nhiên sẽ chảy vào người, là người có phúc đến cuối đời, ngược lại những người có tâm địa bất chính, chuyên mưu hại người vậy thì họ cho dù có mệnh cách tốt đẹp đến đâu cũng sẽ bị trời phạt, tướng vận đang tốt cũng dần trở nên đi xuống, vận xấu tự nhiên kéo đến.