Trang chủ Tử Vi Xem khí sắc của các bộ vị đoán định vận mệnh

Xem khí sắc của các bộ vị đoán định vận mệnh

0
Chia sẻ

Xem khí sắc của các bộ vị đoán định vận mệnh

Xem khí sắc của các bộ vị đoán định vận mệnh, cuộc đời con người luôn có sẵn một số mệnh nào đó, vận số của con người qua từng năm là lưu niên. Trên khuôn mặt chúng ta có hàng trăm bộ vị và mỗi bộ vị này sẽ đại diện cho 1 năm đã qua. Như vậy ta có thể lấy tuổi của con người làm cơ sở để đoán biết khí sắc trên các bộ vị trên khuôn mặt người tương ứng với tuổi hiện giờ của người đó từ đó đoán biết được vận mệnh của họ. Bạn nếu như không tin vậy hãy thử kiểm chứng sau khi xem qua bài viết của chúng tôi nhé.

Xem khí sắc của các bộ vị đoán định vận mệnh

Nếu ta muốn biết được vận hạn của con người qua từng năm thì trước tiên ta cần phân biệt được một điều rõ ràng là xem nam ở bên trái và nữ ở bên phải. Người nào ở độ tuổi từ 1 đến 2 tuổi thì sẽ vận hành đến thiên luân, vận hành đến thiên hành với người trong độ tuổi 3 đến 4 tuổi, vận hành đến thiên quách với người trong độ tuổi 5 đến 7 tuổi, vận hành đến thiên luân với người trong độ tuổi 8 đến 9 tuổi, vận hành đến nhân luân với người trong độ tuổi 10 đến 11 tuổi, vận hành đến địa luân với người trong độ tuổi 12 đến 14 tuổi, vận hành đến hỏa tinh đối với người ở tuổi 15, vận hành đến thiên trung với người trong độ tuổi 16, vận hành đến nhật giác với người trong độ tuổi 17, vận hành đến nguyệt giác với người trong độ tuổi 18, vận hành đến thiên đình với người trong độ tuổi 19, vận hành đến phù cốt với người trong độ tuổi 20 đến 21 tuổi, vận hành đến tư không với người trong độ tuổi 22.

Xem khí sắc của các bộ vị đoán định vận mệnh

Năm vận vận hành đến biên thành với người trong độ tuổi 23 đến 24 tuổi, vận hành đến trung chính với người trong độ tuổi 25, vận hành đến khâu lăng với người trong độ tuổi 26, vận hành đến chủng mộ với người trong đột tuổi 27, vận hành đến ấn đường với người trong độ tuổi 28,  vận hành đến sơn lâm với người trong độ tuổi 29 đến 30 tuổi, vận hành đến lăng vân với người trong độ tuổi 31 đến 32 tuổi, vận hành đến phiền hà với người trong độ tuổi 33, vận hành đến thái hà với người trong độ tuổi 34, vận hành đến thái dương với người trong độ tuổi 35, vận hành đến thái âm với người trong độ tuổi 36, vận hành đến trung dương với người trong độ tuổi 37, vận hành đến trung âm với người trong độ tuổi 38, vận hành đến thiếu dương với người trong độ tuổi 39, vận hành đến thiếu âm với người trong độ tuổi 40.

Xem khí sắc của các bộ vị đoán định vận mệnh

Năm vận vận hành đến sơn căn với người trong độ tuổi 41, vận hành đến tinh xá với người 42 tuổi, vận hành đến quang hy với người 43 tuổi, vận hành đến niên thượng với người 44 tuổi, vận hành đến thọ thượng với người 45 tuổi, vận hành đến 2 gò má với người 46 đến 47 tuổi, vận hành đến chuẩn đầu với người 48 tuổi, vận hành đến lan đài với người 49 tuổi, vận hành đến đình úy với người 50 tuổi, vận hành đến nhân trung với người 51 tuổi, vận hành đến tiên khố với người 52 đến 53 tuổi,, vận hành đến thực thương với người 54 tuổi, vận hành đến lộc thương với người 55 tuổi, vận hành đến pháp lệnh với người 56 đến 57 tuổi, vận hành đến hổ nhĩ với người trong độ tuổi 58 đến 59 tuổi, vận hành đến thủy tinh với người trong độ tuổi 60, vận hành đến thừa tương với người tuổi 61, vận hành đến địa khố với người trong tuổi 62 đến 63 tuổi, vận hành đến Bì trì với người trong tuổi 64, vận hành đến nga áp với người trong tuổi 65.

Xem khí sắc của các bộ vị đoán định vận mệnh

Năm vận vận hành đến kim lâu với người trong tuổi 66 đến 67, vận hành đến quy lai với người trong tuổi 68 đến 69, vận hành đến tụng công với người trong tuổi 70, vận hành đến địa các với người trong tuổi 71, vận hành đến nô bộc với người trong tuổi 72 đến 73, vận hành đến tai cốt với người trong tuổi 74 đến 75 tuổi, vận hành đến cung tý với người trong tuổi 76 đến 77, vận hành đến cung sửu với người trong tuổi 78 đến 79, vận hành đến cung dần với người trong tuổi 80 đến 81, vận hành đến cung mão với người trong tuổi 82 đến 83 tuổi, vận hành đến cung thìn với người trong tuổi 84 đến 85 tuổi, vận hành đến cung tỵ với người trong tuổi 86 đến 87, vận hành đến cung Ngọ với người trong trong tuổi 88 đến 89 tuổi, vận hành đến cung mùi với người trong tuổi 90 đến 91, vận hành đến cung thân với người trong tuổi 92 đến 93, vận hành đến cung dậu với người trong tuổi 94 đến 95, vận hành đến cung tuất với người trong tuổi 96 đến 97, vận hành đến cung Hợi với người trong tuổi 98 đến 99, con người khi hết 100 tuổi thì vòng vận hành này sẽ qua lại như ban đầu.