Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Vợ tuổi Mậu Dần chồng tuổi Bính Tý nên sinh con năm...

Vợ tuổi Mậu Dần chồng tuổi Bính Tý nên sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Vợ tuổi Mậu Dần chồng tuổi Bính Tý nên sinh con năm nào tốt?

Vợ tuổi Mậu Dần chồng tuổi Bính Tý nên sinh con năm nào tốt? Để tránh việc tương khắc ngũ hành, tương khắc Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con cái. Bạn cần phải lựa chọn năm tốt để sinh con.Bài viết sau sẽ giúp bạn biết sinh con năm nào thì tốt, sinh con năm nào thì xấu.

Vợ tuổi Mậu Dần chồng tuổi Bính Tý nên sinh con năm nào tốt?

Vợ tuổi Mậu Dần, chồng tuổi Bính tý :

 • Vợ tuổi Mậu Dầu, sinh âm lịch năm 1998. Mang mệnh Thổ ( Thành đầu Thổ tức Đất đầu thành ). Con sinh ra nên tương sinh hoặc tương hợp với mẹ.
 • Bố sinh năm âm lịch Bính Tý năm 1996. Ngũ hành của bố mệnh Thủy ( Giản hạ Thủy tức nước dưới lạch ).
 • Việc chọn năm để sinh con cho vợ tuổi Mậu Dần, chồng tuổi Bính Tý. Chính ta cần lưu ý đến bản mệnh của bố và mẹ có hợp, tương sinh hay tương khắc để đánh giá. Cộng thêm sự đánh giá của Thiên Can, Địa chi của cả bố và mẹ với Thiên Can, địa chi của con. Rồi mới đưa ra nhận xét sinh con năm đó có tốt hay không? Tốt nhất là khi Thiên can, Địa chi của cha mẹ tương hợp với con.
 • Cha mẹ không hợp với con được coi là Đại hung, nếu con không hợp với cha mẹ thì chỉ là Tiểu hung mà thôi. Người ta thường chọn Tiểu hung, tránh Đại hung. Một năm bình thường thì bạn và con không xung không khắc. Tốt nhất là tương hợp hoặc tương sinh với con.

Vợ tuổi Mậu Dần chồng tuổi Bính Tý nên sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ):

 • Con bạn sinh ra sẽ mang mệnh Mộc. Âm lịch sinh năm Mậu Tuất, bản mệnh còn được gọi là Bình địa Mộc ( Gỗ đồng bằng ).
 • Nếu xét theo ngũ hành : Mẹ mệnh Thổ, con mệnh Mộc, bố mệnh Thủy. Xét ngũ hành củ mẹ mệnh Thổ tương khắc với mệnh Mộc của con, không hề tốt chút nào. Còn xét về ngũ hành của bố, bố mệnh Thủy tương sinh với con mệnh Mộc nên được đánh giá là rất tốt. Bản mệnh của cả bố và mẹ theo ngũ hành sinh khắc 2/4.
 • Địa chi của mẹ là Dần, địa chi của con là Tuất, địa chi của bố là Tý. Xét địa chi xung hợp của mẹ là Dần tương hợp với địa chi của con là Tuất, nên được đánh giá rất tốt. Xét địa chi của Bố là Bính không tương khắc cũng không tương sinh với con. Nên vẫn có thể chấp nhận được. Điểm đánh giá Địa chi xung hợp của mẹ và bố với con là 2.54
 • Thiên can của mẹ là Mậu, thiên can của bố là Bính, thiên can của con là Mậu. Xét theo thiên can xung hợp : ” Thiên can của mẹ không tương khắc với thiên can của con, không tương sinh với con nên có thể chấp nhận được. Thiên can của bố không tương khắc với thiên can của con, không tương sinh với thiên can của con, nên cũng có thể chấp nhận được. Điểm thiên can của bố mẹ với con được đánh giá 1/2.
 • Đánh giá một cách tổng thể của, nếu mẹ Mậu Dần bố Bính Tý sinh con năm 2018 sẽ được tổng điểm 5.5/10.

Vợ tuổi Mậu Dần chồng tuổi Bính Tý nên sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ) :

 • Nếu năm 2019 có dự định sinh con. Âm lịch sinh năm Kỷ Hợi, bản mệnh sẽ là Mộc ( Bình địa gỗ tức gỗ đồng bằng ).
 • Con mang mệnh Mộc, mẹ mang mệnh Thổ, bố mang mệnh Thủy. Như vậy xét theo ngũ hành xung khắc : Bản mệnh của mẹ tương khắc với bản mệnh của con, như vậy được xem là không tốt chút nào. Bản mệnh của bố tương sinh với mệnh Mộc của con, như vậy được đánh giá rất tốt. Xét tổng thể ngũ hành sinh khắc của cả mẹ và bố với con được đánh giá 2/4.
 • Đánh giá về Địa chi xung hợp : Địa chi của mẹ là Dần, địa chi của bố là Tý, Địa chi của con là Hợi. Địa chi của mẹ là Dần tương sinh với địa chi của con là Hợi., nên được đánh giá là rất tốt. Địa chi của bố là Tý tương hợp với con là Hợi, như vậy là rất tốt. Địa chi xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá 4/4.
 • Thiên can của mẹ là Mậu, thiên can của bố là Bính, thiên can của con là Kỷ.  Đánh giá theo thiên can xung hợp : Thiên can của mẹ không tương khắc, cũng không tương sinh với con. Vậy nên có thể chấp nhận được. Thiên can của bố không tương khắc, cũng không tương sinh với con, nên cũng có thể chấp nhận. Đánh giá theo điểm thiên can xung hợp 1/2.
 • Điểm tổng kết được đánh giá là 7/10. Nên năm 2019 có thể coi là năm tốt để bạn sinh con.

Vợ tuổi Mậu Dần chồng tuổi Bính Tý nên sinh con năm nào tốt?

Ý định sinh con năm 2020 ( năm canh tý ) :

 • Nếu bạn sinh con năm 2020, âm lịch sinh vào năm Canh Tý. Con bạn mang mệnh Thổ ( Bích thượng thổ tức đất trên vách ).
 • Mẹ mang mệnh Thổ, bố mệnh Thủy, con mệnh Thổ. Xét theo ngũ hành sinh khắc của mẹ mệnh Thổ với con mệnh Thổ, không thương khắc cũng không tương sinh. Nên được đánh giá là chấp nhận được. Bản mệnh của Bố mệnh Thủy lại tương khắc với con mệnh Thổ, như vậy là xấu. Tổng điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá là 0.5/4.
 • Địa chi của mẹ là Dần, của bố là Tý, của con là Tý. Xét địa chi xung hợp của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với con, nên có thể chấp nhận được. Xét địa chi của mẹ là Dần với con là  Tý không tương khắc, cũng không tương sinh với con nên có thể chấp nhận. Điểm địa chi xung hợp được đánh giá 1/4.
 • Xét về thiên can : thiên can của mẹ là Mậu, thiên can của bố là Bính, thiên can của con là Canh. Xét thiên can xung hợp : thiên can của mẹ đối với con không tương khắc, cũng không tương sinh nên có thể chấp nhận được. Nhưng, thiên can của bố lại tương khắc với thiên can của con, như vậy không tốt chút nào. Tổng điểm thiên can xung hợp của cả bố và mẹ đối với con là 0.5/2.
 • Đánh giá một cách tổng thể, đánh giá bằng điểm chỉ được 2/10. Tức nếu vợ chồng bạn sinh con vào năm 2020 là rất xấu.

Vợ tuổi Mậu Dần chồng tuổi Bính Tý nên sinh con năm nào tốt?

Ý định sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Dự kiến sinh con năm 2021, âm lịch Tân Sửu. Con của bạn sẽ mang mệnh Thổ, Bích thượng Thổ tức Đất trên vách.
 • Xét theo ngũ hành của bố mẹ với con : “Theo ngũ hành bố mang mệnh Thủy con mang mệnh Thổ, tương khắc không tốt chút nào. Ngũ hành của mẹ là mệnh Thổ của con là mệnh Thổ nên không tương khắc, cũng không tương sinh, có thể chấp nhận. Đánh giá bằng điểm ngũ hành sinh khắc chỉ được 0.5/4.”
 • Địa chi của bố là Tý, mẹ là Dần, con là Sửu. Xét theo địa chi xung hợp : ” Địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt, do địa chi của bố là Tý tương hợp với địa chi của con là Sửu. Địa chi của mẹ không tương khắc với con, cũng không tương sinh với con. Nên đánh giá là có thẻ chấp nhận. Điểm địa chi cung hợp được đánh giá 2.5/4.
 • Thiên can của bố là Bính, mẹ là Mậu, con là Tân. Xét theo thiên can xung hợp : Thiên can của bố với thiên can của con được đánh giá rất tốt, do thiên can của bố là Bính tương sinh với thiên can của con là Tân. Nhưng thiên can của mẹ với con chỉ được đánh giá chấp nhận được, do thiên can của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với con. Điểm thiên can xung hợp được đánh giá 1.5/2.
 • Tổng điểm được đánh giá nếu bạn sinh con năm 2021 là 4.5/10. Nên đây cũng không phải là năm bạn nên sinh con đâu nhé!

Vợ tuổi Mậu Dần chồng tuổi Bính Tý nên sinh con năm nào tốt?

Ý định sinh con vào năm 2022 ( Nhâm Dần ) :

 • Con sinh vào năm âm lịch Nhâm Dần sẽ mang mệnh Kim ( Bạc Kim ).
 • Xét theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : ” Mẹ mệnh Thổ, Bố mệnh Thủy, con mệnh Kim. Ngũ hành của mẹ mệnh thổ tương sinh với con mệnh Kim, đánh giá là rất tốt. Ngũ hành của bố với con được đánh giá rất tốt, do bố mệnh Thủy tương sinh sinh với con mệnh Kim. Điểm sinh khắc của ngũ hành đánh giá điểm 4/4.
 • Thiên can của mẹ là Mậu, bố là Bính, con là Nhâm. Xét thiên can xung hợp : Thiên can của mẹ với con không tốt, do thiên can Mậu của mẹ tương khắc với thiên can Nhâm của con. Thiên can của bố với con cũng không tốt, do thiên can của bố là Bính tương khắc với Nhâm của con. Thiên can xung hợp được đánh giá điểm 0/2.
 • Địa chi của mẹ là Dần, địa chi của bố là Tý, địa chi của con là Dần. Xét theo thiên can địa chi của mẹ với con, không tương khắc cũng không tương sinh với con nên có thể chấp nhận. Địa chi của Bố với con không tương khắc cũng không tương sinh nên có thể chấp nhận. Điểm xung hợp của địa chi được đánh giá điểm 1/4.
 • Nhận xét tổng thể sinh con năm 2022, điểm đánh giá 5/10.