Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Vợ chồng tuổi Giáp Tý thì sinh con năm nào tốt?

Vợ chồng tuổi Giáp Tý thì sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Vợ chồng tuổi Giáp Tý thì sinh con năm nào tốt?

Vợ chồng tuổi Giáp Tý thì sinh con năm nào tốt? Nếu bạn muốn đánh giá việc sinh con năm nào tốt bạn sẽ cần dựa vào rất nhiều yếu tố? Cung mệnh bố mẹ về con tốt nhất là tương sinh, xấu là tương khắc. Thiên Can của bố mẹ tốt nhất là tương sinh với Thiên Can của con, xấu tương khắc. Địa chi của bố mẹ tốt nhất là tương hợp với con, xấu là xung khắc.

 • Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Giáp Tý cùng sinh năm 1984. Bố mẹ cung mệnh Kim, theo ngũ hành mệnh Kim của bố mẹ là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Trường hợp năm xấu : Tiểu Hung là trường hợp con không hợp tuổi bố mẹ, Đại Hung là khi bố mẹ không hợp với con.

Vợ chồng tuổi Giáp Tý thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2002 ( năm Nhâm Ngọ )

 • Nếu con bạn sinh năm 2002 âm lịch sinh năm Nhâm Ngọ thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh mộc của con bạn là dương liễu mộc tức gỗ Dương Liễu.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : “ ngũ hành của bố mẹ đều là Kim, ngũ hành của con là mộc. Theo ngũ hành sinh khắc kỳ diệu hàng của bố mẹ với con sư khắc với nhau nên được đánh giá không tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 0/4.
 • Đánh giá xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố mẹ đều là Giáp, Thiên canh của con là Những. Theo xung hợp Thiên can thì Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc với nhau.”điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con chỉ đạt ½.
 • Đánh giá theo địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “địa chi của mẹ đều là Tý, địa chi của con là Ngọ. Địa chỉ của bố mẹ và con được đánh giá không tốt do địa chi của bố mẹ xung khắc với địa chi ngọ của con.” Điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt : 0/4.
 • Đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của mẹ với con chỉ đạt 1/10.

Vợ chồng tuổi Giáp Tý thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2003 ( năm Quý Mùi )

 • Nếu con bạn sinh năm 2003 âm lịch sinh năm Quý Mùi thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh mộc của con bạn là dương liễu mộc tức Gỗ Dương Liễu.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : “ngũ hành của bố mẹ đều là mệnh kim tương khắc với ngũ hành mệnh mộc của con nên được đánh giá là không tốt.” Theo ngũ hành sinh khắc với mẹ với con chỉ đạt ½.
 • Đánh giá theo Thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố mẹ đều là Giáp, Thiên Can của con là Quý. Thiên Can của bố mẹ với Thiên Can của con chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc.” Đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con thì đạt ½.
 • Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “địa chi của bố mẹ thật là Tý không tương hợp cũng không xung khắc với địa chi Mùi của con nên có thể chấp nhận được.” Xung hợp địa chi của bố mẹ với con được đánh giá đạt ¼.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 2/10.

Vợ chồng tuổi Giáp Tý thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2004 ( năm Giáp Thân )

 • Nếu con bạn sinh năm Giáp Thân thì con bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh thủy của con bạn là tuyền trung thủy tức nước trong khe.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : mua hàng của bố mẹ đều là kim tương sinh với ngũ hành mệnh Thủy có con nên được đánh giá rất tốt. Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : Thiên Can của bố mẹ là Giáp, Thiên Can của con cũng là Giáp. Thiên Can của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên Can của con. Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ em ơi con là ½.
 • Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ địa chi của bố mẹ đều là Tý, địa chi của con là thân. Địa chỉ của của bố mẹ và con được đánh giá rất tốt do địa chi Tý của bố mẹ tương hợp với địa chi thân của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 4/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 9/10.

Vợ chồng tuổi Giáp Tý thì sinh con năm nào tốt?

Đánh sinh con năm 2005 ( năm Ất Dậu )

 • Nếu con bạn sinh năm 2005 âm lịch sinh năm Ất Dậu thì con bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh thủy của con bạn là tuyền trung thủy tức nước trong khe.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ngũ hành của bố mẹ đều là kim, ngũ hành của con là Thủy. Ngũ hành của bố mẹ tương sinh của ngũ hành của con nên được đánh giá rất tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 4/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố mẹ đều là Giáp, Thiên Can của con là Ất. Thiên Can của bố mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc với nhau nên có thể chấp nhận được.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt 1/2.
 • Đánh giá theo địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “địa chi của bố mẹ đều là Tý, địa chi còn là Dậu. Địa chi của bố mẹ với con không tương hợp với nhau cũng không xung khắc với nhau nên có thể chấp nhận được. Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 6/10.

Vợ chồng tuổi Giáp Tý thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2006 ( năm Bính Tuất )

 • Nếu con bạn sinh năm 2006 âm lịch sinh năm Bính Tuất thì mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh thổ của con bạn là Ốc Thượng Thổ tức đất trên mái nhà.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ngũ hành của bố mẹ đều là kim, ngũ hành của con là thổ. Ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con nên được đánh giá rất tốt.” Vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố mẹ đều là Giáp, Thiên Can của con là Bính. Thiên Can của bố mẹ với con chấp nhận được do không tương sinh cũng không bị tương khắc với nhau.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá đạt ½.
 • Đánh giá theo thu nhập địa chi của mẹ với con : “ địa chi của bố mẹ là Tý, địa chi của con là Tuất. Địa chi của bố mẹ với con đánh giá chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ với con không tương hợp cũng không xung khắc với nhau.” Điểm trung học địa chi của bố mẹ với con được đánh giá đạt ¼.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 6/10.

Vợ chồng tuổi Giáp Tý thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2007 ( Năm Đinh Hợi )

 • Nếu con bạn sinh năm 2007 âm lịch sinh năm Đinh Hợi khi con mạnh mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành thì mệnh thổ của con bạn là Ốc Thượng thổ tức đất trên mái.
 • Ngũ hành của mẹ là là Kim, mua hàng của con là Thổ. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con nên được đánh giá rất tốt.” điểm Ngũ Hành sinh khắc của bố mẹ với con là 4/4.
 • Thiên Can của bố mẹ đều là Giáp, Thiên Can của con là Đinh. Đánh giá theo thiên can xung hợp của mẹ với con : “ Thiên can của bố mẹ với con rồi đánh giá chấp nhận được. Do thiên Can của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên Can của con.” Đánh giá Thiên Can của bố mẹ với con chỉ đạt ½.
 • Địa chi của bố mẹ được là Tý, địa chỉ của con là Hợi. Đánh giá theo theo địa chi của bố mẹ với con : “địa chi của bố mẹ với con tương hợp với nhau nên được đánh giá rất tốt.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 4/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 9/10.

Vợ chồng tuổi Giáp Tý thì sinh con năm nào tốt?

Với những năm tiếp theo sinh con :

 • Năm 2008 ( âm lịch sinh năm Mậu Tý ) đạt tổng điểm theo ngũ hành thiên can địa chi là 1/10.
 • Năm 2009 ( âm lịch sinh năm Kỷ Sửu )tổng điểm theo ngũ hành thiên can địa chi là 6/10.
 • Năm 2010 ( âm lịch sinh năm Canh Dần ) tổng điểm theo ngũ hành thiên can địa chi là 1/10.
 • Năm 2011 ( âm lịch sinh năm Tân Mão ) tổng điểm theo ngũ hành thiên can địa chi là 2/10.
 • Năm 2012 ( âm lịch sinh năm Nhâm Thìn ) tổng điểm cho ngũ hành thiên can địa chi là 6/10.
 • Năm 2013 ( âm lịch sinh năm Quý Tỵ ) tổng điểm theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 6/10.
 • Năm 2014 ( âm lịch sinh năm Giáp Ngọ ) tổng điểm Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con là 2/10.
 • Năm 2015 ( âm lịch sinh năm Ất Mùi ) tổng điểm Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3/10.
 • Năm 2016 ( âm lịch sinh năm Bính Thân ) tâm điểm Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5/10.
 • Năm 2017 ( âm lịch sinh năm Đinh Dậu ) tập Địa Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con là 2/10.
 • Năm 2018 ( âm lịch sinh năm Mậu Tuất ) tổng điểm Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con là 1/10.