Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Vợ chồng sinh năm Ất Sửu có nên sinh con năm 2018...

Vợ chồng sinh năm Ất Sửu có nên sinh con năm 2018 – 2019?

0
Chia sẻ
Vợ chồng sinh năm Ất Sửu có nên sinh con năm 2018 – 2019?
Rate this post

Vợ chồng sinh năm Ất Sửu có nên sinh con năm 2018 – 2019?

Vợ chồng sinh năm Ất Sửu có nên sinh con năm 2018 – 2019? Việc đánh giá cần dựa vào sự đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con. Như vậy, mới có thể nhận định năm 2018 và năm 2019 có nên sinh con không?

Vợ chồng sinh năm Ất Sửu có nên sinh con năm 2018 - 2019?

 • Chồng sinh năm 1985, âm lịch sinh năm Ất Sửu. Chồng bạn mang mệnh Kim. Mệnh Kim của chồng bạn là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Mẹ sinh năm 1985, âm lịch sinh năm Ất Sửu. Mẹ mang mệnh Kim, theo ngũ hành mệnh Kim của mẹ là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Đánh giá theo ngũ hành và thiên can tốt nhất là tương sinh, xấu là tương khắc. Đánh giá theo địa chi, tốt nhất là tương hợp còn xấu là xung khắc.
 • Năm Tiểu Hung là khi con không hợp với bố mẹ. Năm Đại Hung là khi bố mẹ không hợp với con. Tốt nhất không nên sinh con vào năm Tiểu hung hoặc đại hung. Nếu phải chọn lựa, nên chọn tiểu hung, tránh đại hung. 

Vợ chồng sinh năm Ất Sửu có nên sinh con năm 2018 - 2019?

Đánh giá sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ):

 • Sinh con năm 2018, âm lịch sinh năm Mậu Tuất thì con bạn mang mệnh Mộc. Mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ là Kim, con là Mộc. Ngũ hàng của bố mẹ tương khắc với ngũ hành của con. Nên ngũ hành của bố mẹ với con đánh giá là không tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 0/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “ Thiên can của bố mẹ đều là Ất, thiên can của con là Mậu. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ không bị tương khắc với thiên can của con. Nhưng, thiên can của bố mẹ cũng không được tương sinh với thiên can của con.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con chỉ đạt 1/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố mẹ đều là Sửu, địa chi của con là Tuất. Địa chi của bố mẹ không tương sinh, cũng không tương khắc với địa chi của con. Nên địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2/10. Đây không phải năm tốt để vợ chồng bạn sinh con.

Vợ chồng sinh năm Ất Sửu có nên sinh con năm 2018 - 2019?

Đánh giá sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ):

 • Sinh con năm 2019, âm lịch sinh năm Kỷ Hợi thì con bạn mang mệnh Mộc. Mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ là Kim, ngũ hành của con là Mộc. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt. Do ngũ hành của bố mẹ tương khắc với ngũ hành của con.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 0/2.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố mẹ là Ất, thiên can của con là Kỷ. Thiên can của bố mẹ tương khắc với thiên can của con. Nên thiên can của bố mẹ với con không tốt.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố mẹ là Sửu, con là Hợi. Địa chi của bố mẹ với con chấp nhận được. Do không bị tương khắc, cũng không được tương sinh với nhau.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼.
 • Tổng điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/10.

Vợ chồng sinh năm Ất Sửu không nên sinh con năm 2018 và 2019. Đây không phải là hai năm tốt để vợ chồng bạn sinh con. Chúc vợ chồng bạn sinh con được như ý!