Trang chủ Pháp luật Thủ tục rút bảo hiểm xã hội đơn giản và nhanh chóng

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội đơn giản và nhanh chóng

0
Chia sẻ

Người lao động trong quá trình làm việc sẽ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của công ty và pháp luật. Sau khi bạn nghỉ việc sẽ có thể rút lại khoản bảo hiểm xã hội đã đóng này. Để các bạn đọc giả có thể tính đúng được chính xác số tiền mình nhận và biết làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

thủ tục rút bảo hiểm xã hội

Theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội có quy định về Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu“.

Và tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

“Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”. 

Sau 12 tháng ngừng đóng Bảo hiểm xã hội bạn mới có thể nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần. Mức trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần = 1,5 tháng lương bình quân đóng Bảo hiểm xã hội cho mỗi năm.

Theo Khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội quy định: nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm, từ 6 tháng đến 12 tháng tính tròn 1 năm.

Ví Dụ cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Tháng 07/2011 – 9/2011: thời gian 3 tháng – mức lương là 1.622.000: 1.622.000×3=4.866.000.

Tháng 10/2011 –  8/2012:2.050.000×11=22.550.000.

Tháng 9/2011 – 12/2012: 2.207.200×4=8.828.800.

Tháng 01/2013 – 06/2014: 2.604.000×8=46.872.000.

Tổng thời gian là: 36 tháng

Tổng số lương là:

4.866.000+22.550.000+8.828.800+46.872.000=83.116.800

Mức lương bình quân là: 83.116.800/36=2.308.800

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là: 3 năm.

Trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần: 2.308.800x3x1,5=10.389.600

Như vậy, bạn sẽ nhận được tổng số tiền bảo hiểm 1 lần là 10.389.600 đồng.

Để được hưởng chế độ BHXH một lần, bạn phải thực hiện thủ tục sau:

1. Bạn phải trực tiếp nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH nơi bạn đóng BHXH, hồ sơ bao gồm:

  • Sổ BHXH,
  • Quyết định nghỉ việc,
  • Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (mẫu số 14-HSB)).

2. Tổ chức BHXH sẽ giải quyết chế độ BHXH một lần cho bạn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của bạn.

Mong rằng với những thông tin về thủ tục rút bảo hiểm xã hội và cách tính số tiền bảo hiểm nhận được trên sẽ giúp các bạn đọc giả nắm được những thông tin cần biết. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo tại cachlammoi.com.