Trang chủ Ngày Lễ Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đi đến cuộc tổng tuyển...

Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đi đến cuộc tổng tuyển cử năm 1946

0
Chia sẻ

Ngày mồng 6/1 chính là ngày tổng tuyển cử quốc hội đầu tiên diễn ra ở nước ta. Trong ngày ngày chúng ta hãy cùng nhau ôn lại lịch sử, tìm hiểu về  cuộc tổng tuyển cử năm 1946 nhé.

Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đi đến cuộc tổng tuyển cử năm 1946

Nước ta thực hiện khởi nghĩa giành chính quyền quốc dân, tất cả mọi người dân đều đứng lên chiến đấu chống giặc xâm lăng tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội vào ngày 19/8, khởi nghĩa ở Huế vào ngày 23/8, khởi nghĩa ở Sài Gòn vào ngày 25/8. Cuộc khởi nghĩa ở nước ta đã diễn ra thắng lợi vẻ vang, chính quyền thuộc về tay nhân dân, vua Đại Bảo chính thức xin thoái vị để làm một người dân bình thường. 25/8/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị ủy ban dân tộc giải phóng cử ra lãnh đạo tiêu biểu làm chính phủ lâm thời ở nước ta. 27/8/1945, chính phủ nói rõ ” chính phủ lâm thời là chính phủ quốc gia thống nhất, giữ vai trò chủ đạo lãnh đạo toàn thể nhân dân, chỉ đợi ngày quốc hội đề ra chính phủ chính thức”.

 cuộc tổng tuyển cử năm 1946

2/9/1945, trước hàng vạn người dân thủ đô, ở quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đứng lên thay mặt tất cả mọi người đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với dân ta và toàn thế giới nước ta từ nay là một nước có nền dân chủ độc lập tự do, chính phủ lâm thời được thành lập là cơ quan nhà nước cao nhất, trực tiếp đưa ra sách lược chỉ đạo đối nội, đối ngoại, quân sự, văn hóa, kinh tế, xã hội. 3/9/1945, một phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời diễn ra, Bác Hồ đề nghị chính phủ nên tổ chức cuộc tổng tuyển cử diễn ra càng nhanh càng tốt, chúng ta bắt đầu ban hành ra nhiều sắc lệnh hướng đến ngày tổng tuyển cử.

 cuộc tổng tuyển cử năm 1946

Không khí chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra khẩn trương quyết liệt, vì chúng ta phải kháng chiến chống giặc ở miền Nam, hòa hoãn với Tưởng ở miền Bắc, đấu tranh chống bọn phản động Việt Cách, Việt Quốc. Với hoàn cảnh đặc biệt lúc bấy giờ, cuộc tổng tuyển cử không chỉ là vận động chính trị bình thường mà còn còn là cuộc đấu tranh chính trị giành độc lập cho dân tộc vô cùng gay go quyết liệt. Để chống lại sự phá hoại của bọn phản động trong nước báo cứu quốc đã tích cực kêu gọi người dân tham gian tổng tuyển cử.

cuộc tổng tuyển cử năm 1946

Cuộc tổng tuyển cử lẽ ra được tổ chức vào ngày 23/12/1945 nhưng do sự chống phá của phản động khiến ta phải dời lại ngày sang ngày 6/1/1946 để cuộc tổng tuyển cử được diễn ra tốt nhất. Tuy vậy nhưng vì lệnh hoãn không đến kịp nên một số nơi vẫn cử hành tổng tuyển cử vào ngày 23/12/1945. Tin tức về cuộc tổng tuyển cử đã được thông báo đăng tải ở trên các trang báo kịp thời làm tăng thêm bầu không khí chính trị tưng bừng, tất cả mọi người đều chờ mong ngày tổng tuyển cử diễn ra.

1/1/1946, chính phủ lâm thời cải tổ thành chính phủ liên hiệp lâm thời, thành phần chính phủ được mở rộng thêm đây là mục tiêu mà đảng và toàn dân mong muốn trong ngày tổng tuyển cử. Để chuẩn bị cho ngày tổng tuyển cử, các ban bầu cử đã đến tận làng xã để vận động người dân, những người có tài, có đức sẽ tự bầu cử hoặc được dân chúng bầu cử ra, các danh sách về các ứng cử viên sẽ được để niêm yết công khai. Mọi người có thể tham gia thảo luận, tranh luận với nhau tìm ra người xứng đáng nhất, loại bỏ những phần tử bịp bợm cơ hội lợi dụng cuộc tổng tuyển cử mà giành chức quyền.

cuộc tổng tuyển cử năm 1946

Ngày 6/1/1946 từ mới sáng sớm ở trên báo Sự Thật đã in bài kêu gọi tất cả mọi người đến bỏ phiếu. Báo quốc hội in ảnh của Bác Hồ cùng lời kêu gọi tất cả đồng bào ta hãy tích cực tham gia bỏ phiếu để tìm ra người tài trong quốc hội này. Để đáp ứng lời kêu gọi của tổ quốc, bằng ý chí quyết tâm bảo vệ tự do dân tộc, trong niềm vui sướng của toàn thể người dân cả nước, mọi người đều hưởng ứng tham gia đi bỏ phiếu đầy đủ.

Cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong tình thế nước ta đang ngàn cân treo sợi tóc, những khó khăn chồng chất đang đổ dồn lên những người dân lương thiện, phải làm sao để nước ta độc lập, dân ta thoát khỏi ách nô lệ đó chính là mong muốn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự lãnh đạo tài tình của đảng đã làm nên cách mạng tháng 8, đem lại nền độc lập dân chủ cho nước ta cho dù phải đổ bao nhiêu máu của các chiến sĩ cách mạng, chúng ta vẫn quyết đấu tranh đến cùng. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra thành công tốt đẹp thể hiện niềm tin tuyệt đối của dân ta với Đảng và Bác Hồ, đồng thời biểu hiện khát vọng độc lập dân chủ của dân ta.