Trang chủ Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng được lập ra giữa bạn và cachlammoi.com về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ của cachlammoi.com của bạn. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Thỏa thuận sử dụng

Theo thỏa thuận, bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phát sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của dịch vụ.  

Cachlammoi.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ. Cachlammoi.com cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác. Ngoài ra, chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới dịch vụ nếu bạn có những hành động vi phạm thỏa thuận.

Thỏa thuận bảo mật

Thứ nhất, khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ email,… do bạn cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm.

Mỗi khi bạn truy cập dịch vụ, hệ thống của cachlammoi.com sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên website. 

Ngoài ra, Server của cachlammoi.com cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng dịch vụ…..

Thứ hai, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của dịch vụ để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của cachlammoi.com  mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của cachlammoi.com.

Thứ ba, bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sửa đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng. Việc thay đổi và/xóa bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống cachlammoi.com. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

Đặc biệt, mật khẩu truy cập tài khoản của tất cả các thành viên của cachlammoi.com đều được chúng tôi bảo vệ. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.