Trang chủ Tags Giải thích ý nghĩa của câu nói nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn

Tag: Giải thích ý nghĩa của câu nói nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn

Giải thích ý nghĩa của câu nói nốt ruồi ở cổ...

Từ xưa chúng ta đã nghe đến câu : " nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn ". Mỗi nốt ruồi sẽ có...