Trang chủ Tags Cuộc tổng tuyển cử năm 1946

Tag: cuộc tổng tuyển cử năm 1946

Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đi đến cuộc tổng...

Ngày mồng 6/1 chính là ngày tổng tuyển cử quốc hội đầu tiên diễn ra ở nước ta. Trong ngày ngày chúng ta hãy...