Trang chủ Tags Bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử

Tag: Bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử

Bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946

Chúng ta là người dân Việt Nam vậy có ai biết về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta diễn ra vào...