Trang chủ Tags Bỏ Lộc dày để chuyên tâm dưỡng Khí

Tag: Bỏ Lộc dày để chuyên tâm dưỡng Khí

Bỏ Lộc dày để chuyên tâm dưỡng Khí

Theo Mạnh Tử : " cần bỏ lộc dày để chuyên tâm dưỡng khí" nghĩa là chất vốn do khí hình thành tạo ra...