Trang chủ Hồ sơ Quy trình xin nghỉ việc bạn nên biết

Quy trình xin nghỉ việc bạn nên biết

0
Chia sẻ

Bạn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhưng vì những lý do cá nhân bạn đang có ý định xin nghỉ việc. Vậy hãy tham khảo quy trình xin nghỉ việc sau đây để biết mình nên làm những gì nhé.

Bước 1: Viết đơn xin nghỉ việc

Việc đầu tiên của quy trình này là viết đơn xin nghỉ việc. Bạn sẽ viết theo mẫu NS – 09 – 01 (Mẫu này có thể xin tại Phòng Nhân sự). Sau khi viết xong sẽ nộp đơn cho quản lý xem xét. Nội dung xem xét xem tại bước 2.

Bạn lưu ý xin nghỉ phải đảm bảo đúng thời hạn báo trước nhé. Vì nếu không đảm bảo quy định này bạn sẽ phải bồi thường tiền lương cho những ngày không báo trước và không được thưởng năng suất và các khoản thưởng cho thời gian chưa được tính lương đâu.

Thời hạn báo trước cụ thể:

 • Đối với hợp đồng thử việc 1 tháng là 3 ngày, 2 tháng là 7 ngày
 • Hợp đồng có thời hạn 1 – 3 năm là 30 ngày.
 • Hợp đồng vô thời hạn là 45 ngày.

Bạn cũng nên tìm hiểu thêm các quy định của công ty, Bộ Luật lao động cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến lao động

Bước 2: Xem xét của quản lý

Đơn xin nghỉ việc của bạn sẽ do Trưởng các phòng ban xem xét.

Nếu bạn ở bộ phận có tổ trưởng thì trước khi nộp cho quản lý bạn phải chuyển cho các tổ trưởng xác nhận trước.

Còn đối với người xin nghỉ việc giữ chức vụ quản lý, nhân viên do Giám đốc trực tiếp quản lý thì sau khi viết đơn, người xin nghỉ việc chuyển trực tiếp đến Phòng Nhân sự theo bước 3.

Nội dung xem xét đơn: xem các tâm tư nguyện vọng của nhân viên, nếu vượt ngoài khả năng thì quản lý phối hợp với Phòng Nhân sự xem xét giải quyết. Nếu vẫn không giải quyết được thì ký xác nhận vào đơn xin nghỉ việc và trả lại cho người làm đơn.

Quản lý có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn cho người xin nghỉ việc không quá 2 ngày làm việc.

Bước 3: Xác nhận phòng nhân sự

Người xin việc chuyển lại đơn cho Phòng Nhân sự.

Phòng Nhân sự có trách nhiệm trao đổi với quản lý các bộ phận để xác định tâm tư nguyện vọng của nhân viên.

Thời gian giải quyết không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Bước 4: Duyệt cho nghỉ việc

Với trường hợp xác định cho nghỉ việc, Phòng Nhân sự chuyển đơn xin nghỉ việc cho Giám đốc duyệt kèm theo phương án thay thế.

Thời gian chuyển đơn cho Giám đốc không quá 4 ngày kể từ khi nhận được đơn.

Bước 5: Thanh lý hợp đồng

– Phòng Nhân sự chịu trách nhiệm tổ chức việc thanh lý hợp đồng với người xin thôi việc.

– Việc thanh lý gồm các nội dung:

 • Hoàn thành các công việc cần thực hiện trước khi nghỉ việc theo biên bản bàn giao công việc.
 • Biên bản bàn giao các công cụ dụng cụ cho Quản lý bộ phận.
 • Biên bản bàn giao hồ sơ theo mẫu đính kèm quy trình này.
 • Bản cam kết nghỉ việc.

Bước 6: Quyết định cho nghỉ việc

Sau khi đã thanh lý xong công việc, Phòng Nhân sự có trách nhiệm lập biên bản thanh lý nghỉ việc và thảo quyết định nghỉ việc trình Giám đốc ký.

Quyết định nghỉ việc được chuyển cho người xin nghỉ việc, quản lý bộ phận, Phòng NS lưu 1 bản (và kèm theo các chứng từ thanh lý bản chính) và 1 bản chuyển cho Phòng Tài chính – Kế toán làm căn cứ thanh toán cho người nghỉ việc (phải kèm theo các biên bản thanh lý, bảng chấm công, biên bản đánh giá…).

Bước 7: Thanh toán các chế độ còn lại

 • Phòng Tài chính – Kế toán có trách nhiệm phối hợp Phòng Nhân sự để lập bảng thanh toán cho người xin nghỉ việc và trình Giám đốc duyệt. Phòng Tài chính – Kế toán chỉ thanh toán cho người nghỉ việc khi đã có đầy đủ hồ sơ xác nhận từ Phòng Nhân sự chuyển sang.
 • Phòng Tài chính – Kế toán trực tiếp liên hệ với người xin nghỉ việc để làm thủ tục thanh toán.
  Đối với các trường hợp người lao động còn thắc mắc, khiếu nại thì Phòng Nhân sự có trách nhiệm giải quyết và gửi báo cáo cho Giám đốc theo báo cáo hàng tuần.

Trên đây là quy trình xin nghỉ việc bạn nên biết. Với bài viết này bạn có thể hình dung được quá trình xin nghỉ việc cần phải làm những gì, từ đó có thể hoàn thành các công đoạn nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để nhận được nhiều thông tin bổ ích nhé!