Trang chủ Pháp luật Nội dung quản lý nhà nước về đất đai chính xác nhất

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai chính xác nhất

0
Chia sẻ

Luật đất đai được nhà nước quy định rất rõ ràng và cụ thể trong những văn bản và tài liệu pháp lý. Để giúp các bạn đọc giả hiểu rõ hơn về nội dung quản lý nhà nước về đất đai chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

quản lý nhà nước về đất đai

Luật đất đai năm 2013 ra đời, tạo thuận tiện cho người dân khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai và mở ra nhiều điểm sáng mới cho việc thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Luật đất đai luôn giữ lại những nguyên tắc cốt lõi và bổ sung thêm vấn đề quy định những điểm mới, đặc biệt là vấn đề quản lý đất đai, nhà nước luôn thống nhất quản lý. Điều này được thể hiện rõ trong điều 4, Luật đất đai 2013Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này.”

Nội dung quản lý đất đai, được quy định rõ tại điều 22, luật đất đai 2013 như sau:

Điều 22. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai

1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó.

2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.

3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất.

4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Thống kê, kiểm kê đất đai.

9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.

11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.

15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.”

Các nhà làm luật nước ta đều có dụng ý khi những điều luật quy định theo thứ tự từng điều khoản nhất định cùng với tầm quan trọng của từng nội dung quản lý. Nội dung quan trọng nhất để nhà nước căn cứ vào đó để quản lý việc sử dụng đất chính là nội dung được các nhà làm luật đặt ở khoản đầu tiên của điều 22 bộ luật đất đai: “1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó”. Chỉ khi nhà nước thực hiện tốt nội dung quản lý này thì các nội dung khác mới có cơ sở thực hiện và hoàn thành được như tiêu chí đã đề ra.

quản lý nhà nước về đất đai

Mong rằng những thông tin trên về nội dung quản lý nhà nước về đất đai chính xác sẽ thật sự hữu ích cho các bạn đọc giả. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo tại cachlammoi.com.