Trang chủ Những Câu Nói Hay Những câu nói hay giúp bạn thích đọc sách mỗi ngày

Những câu nói hay giúp bạn thích đọc sách mỗi ngày

0
Chia sẻ

Sách là tri thức của nhân loại. Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi khám phá những câu nói hay giúp bạn thích đọc sách mỗi ngày trong những cập nhật bên dưới. Mời quý độc giả cùng theo dõi!

Những câu nói hay

1. Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable. – Louisa May Alcott

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng kỹ, thưởng thức càng nhiều.

2. What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books. – Thomas Carlyle

Chúng ta sẽ trở thành cái gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở. 

3. Our lives change in two ways :through the people we meet and the books we read. – Harvey MacKay

Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.

4. Never lend books – nobody ever returns them; the only books I have in my library are those which people have lent me. – Anatole France

Đừng bao giờ cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.

Những câu nói hay

5. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read. – Mark Twain

Người không đọc không có ưu thế gì hơn người không biết đọc.

6. If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking. – Haruki Murakami

Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới.

7. There is no proper time and place for reading. When the mood for reading comes, one can read anywhere. – Lâm Ngữ Đường

Không cần phải có thời điểm và địa điểm đúng để đọc sách. Khi tâm trạng muốn đọc tới, ta có thể đọc ở bất cứ đâu.

8. It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life. – Victor Hugo

Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.

9. Be careful about reading health books. You may die of a misprint. – Mark Twain

Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.

Những câu nói hay

Trên đây là những câu nói hay về đọc sách mà quý độc giả không nên bỏ lỡ. Chúng tôi hy vọng với những thông tin trên, bạn đọc sẽ hiểu hơn về giá trị của sách cũng như hiệu quả khi bạn đọc sách hay.

Chúc các bạn thành công!