Trang chủ Hồ sơ Mẫu quyết định thôi việc chuẩn xác nhất hiện nay

Mẫu quyết định thôi việc chuẩn xác nhất hiện nay

0
Chia sẻ

Bạn đang làm việc tại một doanh nghiệp nhưng cảm thấy công việc hiện tại chưa thích hợp với mình nên muốn xin nghỉ. Nếu vậy bạn có thể tham khảo mẫu quyết định thôi việc sau đây. Cùng theo dõi để biết mẫu này gồm những nội dung gì và hình thức như thế nào nhé!

Nội dung chính mẫu quyết định thôi việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

– Căn cứ Bộ Luật Lao động;
– Hợp đồng lao động đã ký ngày …………………………………………………………………….
– Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ………………………………………………………………
  QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc kể từ ngày……………………………
……………………..……………………………………………………………………………………..
Điều 2: Ông (Bà) ……………………….và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                   Giám đốc    
Như điều 2;                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

Lưu hồ sơ;

Tải mẫu quyết định thôi việc tại đây

Trên đây mà mẫu quyết định thôi việc mới nhất cho bạn tham khảo. Với mẫu quyết định này bạn dễ dàng tự mình soạn thảo quyết định thôi việc chuẩn xác để chấm dứt hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động trong thời gian đã định trên quyết định. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo!