Trang chủ Mẫu đơn Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên thuyết phục nhất

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên thuyết phục nhất

0
Chia sẻ

Bạn đang là giáo viên công tác tại các trường học. Trong quá trình công tác sẽ có những lúc bạn cần xin phép nghỉ một khoảng thời gian để giải quyết công việc cá nhân. Vì thế ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên thuyết phục nhất. Mời bạn theo dõi bài viết!

Nội dung Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên thuyết phục nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………..
Là: ……………………………………………………………………………………………………………
Thuộc tổ: ……………………………………………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường ……………………………… cho tôi được nghỉ phép ….. ngày (từ ngày …./…./…. đến ngày …./…/….)
Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….
Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): ……………………………………………………………
Là: ……………………………………………………………………………………………………………
Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường ……………………………………….
Trân trọng cảm ơn!
Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ………                                        Người viết đơn

Ý kiến của Hiệu trưởng
…………………………………
Ngày…tháng…năm….

Tải mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên thuyết phục nhất tại đây 

Chúng tôi vừa chia sẻ cùng bạn đọc mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên. Đây là mẫu đơn chuẩn nhất vì có nội dung đầy đủ, chặt chẽ và tính thuyết phục cao. Hi vọng bạn sẽ được xét duyệt đơn để nhanh chóng giải quyết công việc cá nhân và sớm trở lại công tác. Hẹn gặp bạn ở những bài viết sau.