Trang chủ Hồ sơ Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp...

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc chuẩn xác nhất

0
Chia sẻ

Bạn sắp sinh con và trước khi mang thai có tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan, doanh nghiệp vậy thì khi nghỉ việc tại cơ quan, doanh nghiệp đó bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm đơn xin hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đã nghỉ việc để đảm bảo các quyền lợi chính đáng của bạn.

Nội dung chính đơn xin hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đã nghỉ việc  

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
(Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội………………………………………………………………………………
Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………………….
Số CMND:……………………………………Cấp ngày:………………………………..Nơi cấp………………
Số sổ BHXH:………………………………………………………………………………………………………………………
Đã nghỉ việc từ ngày:…………………………………………………………………………………
Sanh con lần……vào ngày:…………………………………………………………………………………………
Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….……………………………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.

Ngày………..tháng………..năm………….                       Ngày………..tháng………..năm………….
Xác nhận của UBND phường, xã                                      Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc tại đây

Đây là một trong những quyền lợi mà bạn nhận được khi tham gia bảo hiểm xã hội. Hi vọng với mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc bạn có thể được giải quyết các chế độ sớm nhất để bảo đảm những quyền lợi của mình. Hẹn gặp lại ở những bài viết sau!