Trang chủ Pháp luật Mẫu đơn khiếu nại và hướng dẫn viết đơn khiếu nại chuẩn...

Mẫu đơn khiếu nại và hướng dẫn viết đơn khiếu nại chuẩn xác nhất hiện nay

0
Chia sẻ

Đơn khiếu nại được sử dụng để gửi khiếu nại của mình tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết một số vấn đề có liên quan. Bài viết hôm nay sẽ cũng cấp mẫu đơn khiếu nại và hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu đơn này.

mẫu đơn khiếu nại

Dưới đây là mẫu đơn khiếu nại chuẩn nhất hiện nay. Đây cũng chính là mẫu 01A, ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ. Mời bạn tham khảo!

đơn khiếu nại

Trong đó:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại:

– Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính gì, của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

– Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

– Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo là  các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại

Để bạn đọc dễ hàng hoàn thành đơn khiếu nại, chúng tôi xin cung cấp một mẫu đơn khiếu nại mà chúng tôi đã hoàn thành. Bạn đọc chỉ cần thay đổi các thông tin cho phù hợp với mình là được. Mời bạn tham khảo!

đơn khiếu nại

Tải mẫu đơn khiếu nại chuẩn xác nhất hiện nay Tại đây

Chúng tôi vừa chia sè mẫu đơn khiếu nại chuẩn xác nhất hiện nay và hướng dẫn chi tiết cách viết. Hi vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ thực sự hữu ích với bạn đọc.