Trang chủ Hồ sơ Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ...

Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc

0
Chia sẻ

Bạn sắp nghỉ việc tại công ty nên trước khi nghỉ bạn phải làm danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc, nhưng bạn băn khoăn chưa biết phải làm như thế nào cho đúng. Vậy thì tiếp tục theo dõi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc.

Nội dung chính mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc

DANH MỤC TÀI LIỆU VÀ CÔNG VIỆC BÀN GIAO

(đính kèm Biên bản số ………/BB-……………… ngày ……… tháng ……… năm 201…)

STT

NỘI DUNG BÀN GIAO

NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

KÝ NHẬN

01

02

03

04

05

06

NGƯỜI GIAO                                                                     XÁC NHẬN CỦA ……… 

Bạn tải mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc tại đây

Chúng tôi vừa cung cấp cho bạn mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc. Với mẫu này chúng tôi bạn sẽ dễ dàng liệt kê được những tài liệu và công việc phải bàn giao. Chúc bạn nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhé!