Trang chủ Mẫu đơn Mẫu biên bản kiểm tra về việc phòng cháy và chữa cháy

Mẫu biên bản kiểm tra về việc phòng cháy và chữa cháy

0
Chia sẻ

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy là loại biên bản được lập ra khi có sự việc kiểm tra, xác nhận về việc phòng cháy, chữa cháy. Vậy loại biên bản này gồm những nội dung gì và hình thức như thế nào. Mời bạn cùng tham khảo nhé!

Mẫu này là mẫu số PC05 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014. Mời bạn cùng theo dõi nội dung của biên bản:

Nội dung viết mẫu biên bản kiểm tra về việc phòng cháy và chữa cháy

                         Mẫu số PC05
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014
…….(1)…….
…….(2)…….
——-
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(3) ………………………………………………………..

Hồi ……. giờ ……. ngày ……. tháng …….năm … , tại…………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Đại diện: ………………………

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………..

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra đối với …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện …………………….

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………..

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………..

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

(4) …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập xong hồi …. giờ ……. ngày … tháng ……. năm ……., gồm trang ……. được lập thành … bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản.,đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
           (5)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
                     (5)
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
                        (5)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì kiểm tra;

(3) Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì;

(4) Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, nhận xét đánh giá về kiến nghị kết luận;

(5) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

Tải mẫu biên bản kiểm tra về việc phòng cháy và chữa cháy hay nhất Tại đây

Qua bài viết, bạn lại tích lũy thêm cho mình nội dung và hình thức trình bày của một loại biên bản mới. Hi vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ cho bạn thực sự hữu ích. Chúc bạn đọc tin vui vẻ!