Trang chủ Hồ sơ Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành chuẩn...

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành chuẩn xác nhất

0
Chia sẻ

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành là mẫu biên bản được các cán bộ kiểm tra lập ra khi có sự kiểm tra công trình xây dựng đã hoàn thành. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về mẫu biên bản này nhé!

Nội dung viết mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành chuẩn xác nhất

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG hoặc                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) …..     ————————————-

Số: ………… /………….

BIÊN BẢN
KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố
(Kèm theo Giấy phép xây dựng số:……… do :……..cấp ngày :……………..)
– Ngày kiểm tra: ………………………………………………………………………………………………….
– Địa điểm kiểm tra: …………………………………………………………………………………………….
– Cán bộ kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………….

Nội dung kiểm tra:
1. Hiện trạng công trình:
– Công trình: ………………………………………………………………………………………………………
– Số tầng: Chiều cao công trình : ………………………………………………………………………. m
– Kết cấu: …………………………………………………………………………………………………………
– Diện tích xây dựng tầng trệt: ……………………………………………………………………………
– Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế: ………………………………………………………………..

2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng:

…………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………..

4. Các vấn đề khác:
– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số:………………………………
Ngày (theo mẫu 16, Quyết định:……../2003/QĐ-UB)
– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số:………………………
Ngày của: …………………………………………………………………………………………………………
– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về môi sinh, môi trường số:………………………
Ngày của: …………………………………………………………………………………………………………
– Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số: ngày……………….của ủy ban nhân dân.

CHỦ ĐẦU TƯ                                                         CÁN BỘ KIỂM TRA    
(Ký và ghi rõ họ và tên)                                       (Ký và ghi rõ họ và tên)

KẾT LUẬN

Diện tích sàn xây dựng được công nhận: …………………………………………………………………
Diện tích sàn xây dựng vi phạm: (nếu có) ……………………………………………………………
Ghi chú: (nếu có) ……………………………………………………………………………………………

………….., ngày…..tháng…..năm…..
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)……
(Ký tên, đóng dấu)

Tải mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành chuẩn xác nhất Tại đây

Chúng tôi đã cung cấp thêm cho các bạn một mẫu biên bản được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hi vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ thật sự hữu ích với bạn đọc. Hẹn gặp lại ở các bài viết tiếp theo!