Trang chủ Mẫu đơn Mẫu bản tự kiểm điểm về việc phấn đấu của đoàn viên...

Mẫu bản tự kiểm điểm về việc phấn đấu của đoàn viên ưu tú mới nhất hiện nay

0
Chia sẻ

Mẫu bản tự kiểm điểm về việc phấn đấu của đoàn viên ưu tú là mẫu được sử dụng để các đoàn viên nói về quá trình phấn đấu vào Đảng của mình. Mẫu này gồm thông tin cá nhân cũng như các ưu, khuyết điểm trong quá trình phấn đấu của đoàn viên. Để biết cụ thể mời bạn theo dõi mẫu bản tự kiểm điểm về việc phấn đấu của đoàn viên ưu tú mới nhất hiện nay, mà chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Nội dung viết mẫu Bản tự kiểm điểm về việc phấn đấu của đoàn viên ưu tú

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chi Đoàn ……….

………., ngày….tháng….năm…..

Bản tự kiểm điểm

Về việc phấn đấu của đoàn viên ưu tú

Kính gửi: 

– BCH Đoàn………..

– Chi ủy chi bộ ………

Tôi tên là: …………………………………………………… Sinh ngày: ………………………………………..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………. Tôn giáo: ………………………. Nghề nghiệp: ………………………..

Trình độ học vấn: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền đoàn thể: ………………………………………………………………………………..

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ……………………………………………………………………….

Tại: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi tự nhận thấy mình có những ưu, khuyết điểm sau:

  1. Ưu điểm.

– Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị.

– Có năng lực công tác tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động. Luôn thể hiện được phẩm chất của người Thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới – người Đoàn viên gương mẫu, xung kích, đi đầu, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó khăn trong mọi công tác do Đoàn thị trấn và cấp trên giao cho.

– Có quan hệ tốt với các đồng chí trong chi Đoàn, bạn bè đồng nghiệp, gia đình và mọi người xung quanh. Luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công tác xã hội cũng như công việc chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực giúp đỡ, hướng dẫn anh em đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

  1. Khuyết điểm

– Còn nóng nảy, chưa linh hoạt trong công tác chỉ đạo Chi đoàn.

– Chưa kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái chưa đạt được trong hoạt động của các đoàn viên.

– Còn e dè trong phê bình và tự phê bình.

Tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu xót, kính mong các đồng chí trong Chi đoàn …………… bổ sung, góp ý đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ để tôi phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân ngày càng hoàn thiện hơn nữa, xứng đáng là một Đoàn viên thanh niên ưu tú.

Xin chân thành cảm ơn!

……., ngày….tháng….năm…
Người viết bản kiểm điểm

Tải mẫu Bản tự kiểm điểm về việc phấn đấu của đoàn viên ưu tú mới nhất hiện nay Tại đây 

Trên đây là mẫu bản tự kiểm điểm về việc phấn đấu của đoàn viên ưu tú mới nhất hiện nay. Mẫu này sẽ giúp bạn trình bày một cách rõ ràng về quá trình phấn đấu không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn để được đứng vào hàng ngũ Đảng. Chúng tôi tin chắc rằng mẫu kiểm điểm này sẽ giúp các bạn thuyết phục được mọi người.