Trang chủ Mẫu đơn Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 chuẩn...

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 chuẩn xác nhất năm 2018

0
Chia sẻ

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là mẫu bản kiểm điểm dành cho các đảng viên đã vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình khi sinh thêm con thứ 3. Cùng theo dõi để viết về các nội dung và hình thức của mẫu này nhé!

Nội dung viết mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

ĐẢNG BỘ ………………………………..                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ……………………………………..                                    

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………………………
Ngày vào Đảng: ………………………………………………….. Ngày chính thức: ………………………………..
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:
– Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.
– Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.
– Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:
– Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.
– Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.
Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

.……………., ngày … tháng … năm …
Người viết kiểm điểm

Tải mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 chuẩn xác nhất Tại đây

Trên đây là mẫu chuẩn xác nhất của bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3. Mẫu đơn này giúp các đảng viên thành thật trong việc nhận lỗi và chịu mọi sự trách phạt của tổ chức Đảng.