Trang chủ Hồ sơ Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị chuẩn xác...

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị chuẩn xác nhất hiện nay

0
Chia sẻ

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị là bản được viết được gửi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi đảng viên dự bị đang tham gia hoạt động với vai trò là đảng viên dự bị. Tiếp tục theo dõi bài viết để hiểu rõ hơn về mẫu bản tự kiểm điểm này nhé!

Nội dung viết mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất hiện nay

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị

Kính gửi: – Chi ủy…………………………………………..
– Đảng ủy………………………………………..

Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..
Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………
Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ:………………………………
Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………
Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
Ưu điểm:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Khuyết điểm:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục khuyết điểm:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là Đảng viên chính thức.
Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

………………., ngày…..tháng…..năm…………..
  Người tự kiểm điểm
    (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất hiện nay Tại đây

Với mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mà chúng tôi vừa chia sẻ bạn đã biết thêm một loại mẫu mới mà một Đảng viên cần biết. Hẹn gặp lại những bài viết sau.