Trang chủ Hồ sơ Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức mới nhất

0
Chia sẻ

 Bạn phải viết một bản kiểm điểm dành cho công chức để đánh giá những hoạt động của mình trong năm vừa qua? Vậy viết như thế nào cho đầy đủ và chuẩn xác? Ngay sau đây cùng theo dõi cách viết bản kiểm điểm dành cho công chức mới nhất nhé!

Nội dung cách viết mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm……..

Kính gửi:……………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………….
Sinh Ngày:…………………………………………………………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………………
Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:
1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:
– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.
– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của trường đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong
– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.
2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:
– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của .
– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.
3- TỰ ĐÁNH GIÁ:
 Ưu điểm:
Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.
Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.
Nhược điểm:
Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.
* Tự xếp loại:.
Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm
Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

……………..,ngày….tháng ….năm………..
Người viết

 

Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức mới nhất Tại đây 

Chúng tôi vừa chia sẻ cho bạn đọc mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức mới nhất để bạn tham khảo. Với mẫu bản kiểm điểm này chúng tôi tin chắc rằng bạn có thể nhìn lại được những ưu khuyết điểm của bản thân từ đó có hướng phấn đấu cho năm tiếp theo.