Trang chủ Mẫu đơn Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt Đảng tại nơi cư...

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú chuẩn nhất

0
Chia sẻ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú là mẫu kiểm điểm dành cho Đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú của mình. Để biết mẫu này gồm những nội dung chính gì và hình thức như thế nào, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cùng bạn mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú chuẩn nhất.

Nội dung viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM

Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20.…

Kính gửi:                – Chi ủy chi bộ ………………                       – Đảng ủy xã, phường ………….

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào Đảng: ………………………………………. Ngày chính thức: ………………………………….

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………….

Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi tự kiểm điểm về việc tham gia sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm …………… với các nội dung như sau:

1- Việc chấp hành sinh hoạt Đảng nơi cư trú:

Năm ……………, bản thân tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố đầy đủ theo quy định, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tại địa phương.

2- Về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương ở nơi cư trú:

Bản thân và gia đình luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của tổ dân phố, khu liên gia; thực hiện đóng góp đầy đủ các khoản nghĩa vụ với Nhà nước và các khoản huy động do địa phương phát động, luôn giữ gìn được đạo đức lối sống trong sạch, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia các buổi sinh hoạt tổ dân phố và khu liên gia khi được mời; thực hiên tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.

3- Về mối quan hệ của gia đình và bản thân với quần chúng, đảng viên và chính quyền nơi cư trú:

Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình và bản thân tôi luôn sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết với bà con làng xóm, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; có quan hệ gắn bó với cán bộ, đảng viên và chính quyền địa phương.

………, ngày…..tháng…..năm…..
NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY CHI BỘ

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

 

Tải mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú chuẩn nhất Tại đây

Chúng tôi đã chia sẻ cho bạn mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú chuẩn nhất. Qua đó bạn có thể biết được nội dung và hình thức trình bày của bản kiểm điểm này. Hãy lưu lại và sử dụng khi cần nhé!