Trang chủ Mẫu đơn Mẫu bản cam kết nghỉ việc đầy đủ nhất năm 2018

Mẫu bản cam kết nghỉ việc đầy đủ nhất năm 2018

0
Chia sẻ

Bạn đang làm việc tại các công ty và doanh nghiệp nhưng vì những lý do cá nhân nên đã quyết định xin nghỉ việc. Chắc chắn trong hồ sơ xin nghỉ việc của bạn không thể thiếu một bản cam kết nghỉ việc để cam kết về việc không tiết lộ các thông tin về công ty sau khi nghỉ việc. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết cam kết nghỉ việc sao cho đúng nhất. Mời bạn đón xem!

Nội dung chính mẫu bản cam kết nghỉ việc

……., ngày …….tháng ………năm 20….

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

V/v: Cam kết không tiết lộ thông tin kinh doanh của công ty

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty……………….

– Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp thuận.
– Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký.
Tôi tên: ………………………………………………………………………………………………………
Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………….
Số CMND: ……………….…………… được cấp bởi công an tỉnh: ……..……………………
Là nhân viên thuộc phòng ban: …………………………………………………………………………
Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cam kết nêu trên.
Nơi nhận:                                                                               KÝ TÊN
– Như trên;
– Lưu VT.

Tải mẫu bản cam kết nghỉ việc tại đây

Chúng tôi vừa chia sẻ cùng bạn mẫu bản cam kết nghỉ việc chuẩn nhất để bạn tham khảo giúp bạn dễ dàng thực hiện cam kết hoàn thành hồ sơ nghỉ việc của mình. Chúng tôi hi vọng rằng những thông tin từ bài viết thực sự hữu ích với bạn. Chúc bạn đọc tin vui vẻ!