Trang chủ Ngày Lễ Kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946

Kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946

0
Chia sẻ

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta đã diễn ra thành công và tốt đẹp trong ngày 6/1/1946, nó đánh dấu một bước ngoặt mới của dân tộc ta, nước ta từ đây có chính phủ có nhân dân, mọi người có quyền tự do bình đẳng đi bỏ phiếu, ngày nay chắc hẳn những ai đi bỏ phiếu cũng sẽ nhớ nhiều về ngày tổng tuyển cử này. Hôm nay chúng ta sẽ xem kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946 nhé.

 Kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946 6/1/1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta được diễn ra khắp các vùng trong cả nước, Hà nội có 91,95% lá phiếu bầu ở 74 khu nội thành và 118 làng ngoại thành. Trong số đó thì có 6 trên 74 ứng viên trúng cử vào đại biểu quốc hội. Riêng bác Hồ có số phiếu cao nhất là 98,4%. Cuộc tổng tuyển cử được diễn ra sôi nổi khắp các nơi trong nước, các tỉnh miền Bắc dù phải chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài nhưng vẫn cố gắng tổ chức cuộc tổng tuyển cử thành công tốt đẹp. Ở các tỉnh phía Nam mặc dù người dân gặp phải mưa bom đạn lạc của giặc Pháp nhưng vẫn đi bỏ phiếu rất là đông, đã có nhiều người bị thương nhưng vẫn kiên quyết đi bỏ phiếu.

 Kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946

Hầu hết các tỉnh thành đều bầu cử 1 lần là xong, đại đa số các nơi số phiếu bầu là hơn 80% thậm chí là 95%. Cả nước trong buổi tổng tuyển cử đã bầu ra được 333 đại biểu suất xắc, có 57% đại biểu thuộc đảng phái khác nhau, 43% đại biểu theo đảng phái, 87% số người trong số đại biểu thuộc thành phần nông dân, công nhân, chiến sĩ, có 10 vị đại biểu là nữ, 34 người thuộc dân tộc thiểu số. Từ kết quả của cuộc tổng tuyển cử ta có thể thấy cuộc tổng tuyển cử diễn ra vô cùng rõ ràng minh bạch và công bằng.

 Kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên này được tiến hành có nguyên tắc dân chủ và cuộc bỏ phiếu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Quốc hội Việt Nam ra đời, nước ta từ đây có chính phủ và hiến pháp. Đây là mốc son lịch sử đáng nhớ, đánh dấu bước nhảy  vọt đầu tiên của nền dân chủ nước ta. Quốc hội ra đời là thành quả và yêu cầu cần thiết của cuộc cách mạng, quốc hội ra đời khi mà cuộc đấu tranh của ta đang diễn ra quyết liệt, Quốc hội đã thể hiện ý chí của nhân dân 3 miền Bắc-Trung-Nam ta, Quốc hội đại diện những thế hệ trẻ yêu nước, những người thuộc tầng lớp trí thức, các nhà văn hóa nổi tiếng, những người đại diện cho tôn giáo, những người tiến bộ trong các đảng phái chính trị.

 Kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946

Cuộc tổng tuyển cử như vậy là đã thắng lợi và thành công, đánh dấu bước trưởng thành lớn trong cách mạng Việt Nam ta lúc bấy giờ, đất nước ta từ đây chuyển sang một trang lịch sử mới, trở thành một nhà nước có nền độc lập dân chủ, có bộ máy chính quyền, có hiến pháp, hệ thống chính quyền pháp lý để đối nội đối ngoại. Cuộc bầu cử khẳng định nước ta là một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có tính hợp pháp, là nhà nước của dân, do dân và vì dân, được nhân dân tin tưởng giao cho trọng trách điều hành quản lý đất nước, tổ chức đưa ra sách lược kháng chiến với kẻ thù bảo vệ nước nhà, nâng cao tầm vóc của nước ta với bạn bè quốc tế.

Cuộc tổng tuyển cử diễn ra thắng lợi đó là nhờ niềm tin yêu tin tưởng tuyệt đối của nhân dân Việt Nam ta với đảng và Bác Hồ kính yêu, đồng thời nhân dân ta cũng mong muốn nước nhà được độc lập dân chủ, mọi người cùng nhau đoàn kết kháng chiến lâu dài tạo nên sức mạnh to lớn đấu tranh với kẻ địch, chiến thắng giặc ngoại xâm.

 Kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946

Đúng như những gì mà Hồ Chí Minh từng nói trong cuộc họp đầu tiên của quốc hội : ” Kết quả của sự hy sinh sự chiến đấu của những người đi trước, đó là kết quả của sự đoàn kết của tất cả đồng bào ta, sự đoàn kết lớn lao, tất cả mọi người bất kể già trẻ gái trai cho dù là người lớn hay trẻ con, ai ai cũng quyết tâm đánh giặc, cho dù tôn giáo vùng miền có khác nhau thì chúng ta vẫn là anh em, chúng ta quyện vào nhau thành một khối đoàn kết đại dân tộc sẵn sàng xông lên đánh giặc cứu nước, thấy chết không sờn, chúng ta quả nhiên đã khiến quân giặc e sợ, bảo vệ được nền độc lập tổ quốc”.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử cũng là điều hiển nhiên sau bao nhiêu thành quả mà nhân dân ta đã vất vả đánh đổi máu thịt của mình để có được ngày hôm nay, chúng ta rốt cuộc cũng là một đất nước có chủ quyền độc lập dân tộc, dân ta rốt cuộc cũng có quyền tự do bầu cử lá phiếu cho riêng mình.