Trang chủ Mẫu đơn Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ việc không lương

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ việc không lương

0
Chia sẻ

Vì một số lý do cá nhân bạn không thể đi làm được nhưng cũng không muốn bỏ công việc đang làm nên mong muốn xin nghỉ không lương một thời gian. Vậy thì chúng tôi sẽ giúp bạn viết đơn xin nghỉ việc không lương chuẩn xác dễ lấy được cảm tình của quý cơ quan bạn đang làm việc. Mời bạn theo dõi.

Nội dung chính mẫu đơn xin nghỉ việc không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG
 Kính gửi : – Ban Giám Đốc Công Ty
– Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là:..……………………………………………………………………………………………………
MSNV:……………………………………………………….Bộ phận: ……………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên lạc khi cần thiết:…………………………………………………………………………..
Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)
Trong thời gian .…………. ngày (Kể từ ngày………………………. đến hến ngày …………….……..)
Lý do:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Tôi đã bàn giao công việc cho:……………………….………………..Bộ phận: ………………….
Các công việc được bàn giao:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Trưởng BP                                                           Người làm đơn 

Trưởng phòng HCNS                                              Ban giám đốc  

Tải mẫu đơn xin nghỉ việc không lương tại đây

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ việc không lương chuẩn xác. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của mẫu đơn trên. Chúng tôi tin chắc rằng, với mẫu đơn này bạn sẽ nhanh chóng nhận được sự xét duyệt của quý cơ quan.