Trang chủ Pháp luật Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH đơn giản và...

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH đơn giản và nhanh chóng

0
Chia sẻ
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH đơn giản và nhanh chóng
Rate this post

Nhiều doanh nhân bắt đầu khởi nghiệp với những công ty TNHH quy mô vừa và nhỏ, kinh doanh với nhiều loại hình thức khác nhau. Dù công ty nào thì đều cần phải làm thủ tục thành lập công ty TNHH trước khi bước vào hoạt động. Mời các bạn đọc giả cùng theo dõi bài viết hôm nay để hiểu rõ hơn về những quy định và thủ tục này nhé.

thủ tục thành lập công ty TNHH

Cơ sở pháp lý tham khảo

Những thủ tục thành lập công ty TNHH đã được nhà nước quy định rõ trong những văn bản pháp lý sau đây:

  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
  • Luật doanh nghiệp năm 2014
  • Nghị định số 108/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
  • Thông tư 28/2010/TT-BTC quy định cụ thể một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

thủ tục thành lập công ty tnhh

Về trình tự thủ tục quá trình đăng ký kinh doanh được quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2014 và cụ thể là thành lập công ty với loại hình doanh nghiệp công ty TNHH .

Các bước làm thủ tục

Quy định tại Điều 27-Luật doanh nghiệp và được quy định chi tiết tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy trình thủ tục như sau:

Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền sẽ gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xử lý xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời lý do không cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Tùy theo loại hình doanh nghiệp khác nhau mà hồ sơ bạn cần chuẩn bị sẽ thay đổi.

Thứ nhất, về loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH 1 thành viên, thì theo điều 23 Nghị định 78/2015 NĐ-CP quy định về hồ sơ bạn cần chuẩn bị bao gồm:

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênđược tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
Danh sách người đại diện theo ủyquyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tạiĐiều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quyđịnh tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
b) Quyết định thành lập hoặc Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty làNhà nước);
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệpđược thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tưnước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các vănbản hướng dẫn thi hành.
5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

thủ tục thành lập công ty TNHH

Thứ hai, đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo điều 22 Nghị định 78/2015 NĐ-CP quy định về hồ sơ bạn cần chuẩn bị bao gồm:

“Điều 22 .Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên công ty tráchnhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a) Một trong các giấy tờ chứng thựccá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trườnghợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
b) Quyết định thành lập hoặc Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong cácgiấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đạidiện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thànhlập doanh nghiệp là tổ chức;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầutư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầutư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bạn có thể nộp cho cơ quan đăng kí kinh doanh tại địa phương là phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.

Ngoài ra, trong trường hợp ngành nghề kinh doanh bạn lựa chọn là sản xuất kinh doanh hóa chất. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể tại điều 7 Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định về sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

– Bạn cần làm thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại Sở công thương.

Thành phần hồ sơ theo quy định tại điều 11 Thông tư 28/2010/TT-BTC quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện.

thủ tục thành lập công ty TNHH

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 điều 16 Thông tư 29/2011/TT-BYT quy định: “Hóa chất, chế phẩm trước khi đăng ký lưu hành chính thức” phải kiểm nghiệm.

Để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm thì công ty bạn có thể kiểm nghiệm qua các đơn vị kiểm nghiệm tại Việt Nam và gửi kết quả cho Bộ y tế. Theo điều 17, 18 Thông tư 29/2011/TT-BYT quy định:

“Điều 17. Nội dung kiểm nghiệm
1. Kiểm nghiệm nhằm mục đích đăng ký lưu hành gồm xác định hàm lượng và thành phần hoạt chất trong hóa chất, chế phẩm.
2. Kiểm nghiệm trong quá trình lưu hành gồm kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt chất chính, các chỉ tiêu chất lượng khác của hóa chất, chế phẩm. Việc kiểm nghiệm hóa chất, chế phẩm trong quá trình lưu hành được thực hiện theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các quy định khác của pháp luật.

Điều 18. Đơn vị thực hiện kiểm nghiệm
1. Các đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có chức năng kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng của hóa chất, chế phẩm.
2. Trường hợp các đơn vị kiểm nghiệm tại Việt Nam không kiểm nghiệm được hàm lượng và thành phần của hóa chất, chế phẩm đề nghị đăng ký, Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) có thể xem xét chấp nhận kết quả kiểm nghiệm của đơn vị sản xuất hoặc một phòng xét nghiệm độc lập và đơn vị đăng ký phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của kết quả kiểm nghiệm do mình cung cấp.

Sau khi đã có kết quả kiểm nghiệm, để lưu hành sản phẩm thì bạn nộp hồ sơ đăng ký lưu hành chính thức cho Bộ y tế quy định tại khoản 1 điều 7 Thông tư 29/2011/TT-BYT.

thủ tục thành lập công ty TNHH

Mong rằng những thông tin về thủ tục thành lập công ty TNHH trên đây sẽ thật sự hữu ích và giải đáp thắc mắc của các bạn đọc giả. Chúc các bạn kinh doanh thành công và hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo tại cachlammoi.com.