Trang chủ Pháp luật Hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu cho vợ đơn giản và...

Hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu cho vợ đơn giản và nhanh nhất 2018

0
Chia sẻ
Hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu cho vợ đơn giản và nhanh nhất 2018
Rate this post

Sau khi lập gia đình, thông thường người chồng sẽ làm thủ tục nhập hộ khẩu cho vợ về gia đình (về nhà chồng). Để có thể giúp các bạn đọc giả hiểu rõ hơn và biết cách nhập khẩu cho vợ chính xác và nhanh chóng nhất, cachlammoi.com xin được hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu cho vợ ở bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng theo dõi.

thủ tục nhập khẩu cho vợ

Cơ sở pháp lý về nhập khẩu

Những thông tin về việc cắt và nhập hộ khẩu sẽ được tham vấn từ các cơ sở pháp lý sau đây:

  • Luật cư trú 2006
  • Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

hướng dẫn làm thủ tục cắt và nhập hộ khẩu

Cắt hộ khẩu

Giấy chuyển hộ khẩu sẽ được cấp cho công dân theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật cư trú trong những trường hợp sau đây:

  • Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
  • Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật cư trú bao gồm:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02 – có mẫu cụ thể).
  • Sổ hộ khẩu.

Chính vì vậy, để thực hiện cắt hộ khẩu, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu và nộp cho cơ quan phụ trách.

Vấn đề về thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 35 như sau:

1. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu

a) Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

Nhập khẩu vào nhà chồng

Thẩm quyền đăng ký thường trú được quy định cụ thể tại Điều 9 thông tư 35 như sau:

“1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”

Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ;

– Giấy chuyển hộ khẩu.

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

– Giấy kết hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh cho mối quan hệ vợ chồng.

– Sổ hộ khẩu gia đình chồng.

Trên đây là những thông tin về các thủ tục nhập khẩu cho vợ được tham khảo dựa trên một số cơ sở pháp lý. Để chính xác và tốt hơn, bạn nên đến cơ quan công an nơi bạn xin nhập hộ khẩu để được hướng dẫn trực tiếp, chi tiết hơn các thủ tục trên và nhận mẫu đơn điền vào.