Trang chủ Pháp luật Hướng dẫn làm thủ tục lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp khi...

Hướng dẫn làm thủ tục lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp khi quá thời hạn

0
Chia sẻ

Tham gia nộp bảo hiểm đủ thời hạn thì khi thất nghiệp bạn có thể hưởng trợ cấp từ bảo hiểm nếu bạn đang trong thời gian chưa có thu nhập và việc làm. Tuy nhiên nếu bạn đã quá thời hạn nộp sổ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì có được hưởng nữa không? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết hôm nay để hiểu rõ thêm về thủ tục lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp này.

 thủ tục lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp

Điều 46 Luật Việc làm 2013 có quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, những bạn đã đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm để hưởng trợ cấp thất nghiệp, tuy nhiên tính nếu quá trễ thời gian nộp sổ thì bạn sẽ không thể lấy được trợ cấp thất nghiệp.

Điều 45 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.

3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.”

Căn cứ theo quy định trên, thời gian đã đóng bảo hiểm của bạn sẽ được cộng dồn với khoảng thời gian sau này bạn tham gia chứ không bị mất đi nếu như bạn bị quá hạn nhận tiền trợ cấp từ bảo hiểm. Khi đó, thời gian và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn cũng sẽ tăng lên.

Để được hưởng trợ cấp, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, bạn cần nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Căn cứ theo Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

“‘1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu của BLĐ – TBXH quy định)

2. Các giấy tờ liên quan đến việc chấm dứt lao động như:

– Quyết định thôi việc

– Quyết định sa thải

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

Với các hợp đồng thời vụ, hợp đồng theo mùa thì cầm nguyên bản hợp đồng lao động đó. Các giấy tờ trên cần nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị thêm chứng minh thư (bản chính) khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Mong rằng với những thông tin về thủ tục lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp và một số quy định, sẽ giúp các bạn đọc giải đáp được một số thắc mắc và hiểu rõ hơn về những thủ tục trong bảo hiểm. cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo.