Trang chủ Pháp luật Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định

0
Chia sẻ

Trong công ty, các nhân viên kế toán thường phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân và có phần thuế còn được hoàn lại cho người lao động. Để có thể khai hoàn thuế thu nhập cá nhân đúng theo quy định, mời các bạn đọc giả cùng theo dõi bài viết dưới đây.

hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ pháp lý tham khảo

Những thông tin về hoàn thuế thu nhập cá nhân được nhà nước nêu rõ trong những văn bản pháp lý sau:

  • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh;
  • Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13;
  • Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

quy định hoàn thuế cá nhâ

Theo điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về hoàn thuế cá nhân như sau:

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Như vậy, bạn cần chuẩn bị giấy đề nghị hoàn thuế mẫu 01/ĐNHT và hồ sơ chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân được đại diện hợp pháp của công ty ký cam kết chịu trách nhiệm đến cơ quan thuế quản lý của công ty.

hoàn thuế thu nhập cá nhân

Mong rằng với những thông tin về các quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân này sẽ thật sự hữu ích và giúp được các bạn đọc giả. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo vào mỗi ngày tại cachlammoi.com.