Trang chủ Cuộc Sống Giới thiệu tổng quan về hệ thống giáo dục Úc

Giới thiệu tổng quan về hệ thống giáo dục Úc

0
Chia sẻ

Du học Úc năm 2017 này có những giới thiệu tổng quan về hệ thống giáo dục Úc giúp mọi người hiểu rõ hơn về chương trình giảng dạy ở đây. Các bạn biết được giá trị bằng mà bạn nhận được khi học ở một trường có tiếng tại Úc. Mọi người đều biết Úc là một đất nước phát triển, chế độ giáo dục ở đây cũng rất tốt, các chính sách mở giúp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm hơn trong tương lai, các trường đại học có bề dày lịch sử luôn là trường học thu hút nhiều sinh viên đến học. Nếu bạn muốn sang Úc du học thì trước tiên hãy khám phá những điều mới lạ ở đất nước này trước nhé.

Đào tạo phổ thông tại Úc (Tiểu học và Trung Học)

Giới thiệu tổng quan về hệ thống giáo dục Úc

Việc đào tạo phổ thông ở Úc tại các bang và lãnh thổ có một chút khác biệt nhỏ. Đào tạo phổ thông chia thành 13 năm như sau : Cấp tiểu học là 7 – 8 năm từ khi học nhà trẻ đến khi lên lớp 7. Cấp trung học là 4 năm từ lớp 7 đến lớp 10, cấp trung học phổ thông là 2 năm là lớp 11 và 12.

Ngôn ngữ giảng dạy

Giới thiệu tổng quan về hệ thống giáo dục Úc

Ở Úc thì tiếng anh trở thành ngôn ngữ chính dùng trong giảng dạy, ngoài ra có trường còn áp dụng hình thức học song ngữ, học với ngôn ngữ khác.

Chi phí học tập tại Úc tham khảo từ bậc trung học đến sau đại học

Giới thiệu tổng quan về hệ thống giáo dục Úc

Chi phí học ở Úc sẽ tùy theo trường mà bạn học, bạn là sinh viên du học nên bạn cần đóng học phí trước khi nhập học, các bạn sinh viên có thể xem học phí của mình tại các trang web. Các bạn có thể dùng công cụ tìm kiếm khóa học để xem chi phí học, tiết dạy, lịch học, môn học. Dưới đây là chi phí mà bạn phải trả khi đi học.

Trường phổ thông – $7,800 – $30,000

Các khóa học tiếng Anh – Khoảng $300 một tuần tùy theo thời lượng khóa học

Giáo Dục và Đào Tạo Nghề (Các chứng chỉ I – IV, Văn Bằng và Văn Bằng Nâng Cao) – $4,000 – $22,000

Bằng Tiến Sỹ – $14,000 – $37,000 *

Bằng Thạc Sỹ Sau Đại Học – $20,000 – $37,000 *

Bằng Cử Nhân Đại Học – $15,000 – $33,000 *

Các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính khi du học úc

Các trường ở Úc có nhiều chương trình học bổng miễn giảm học phí giúp bạn có thể giảm thiểu tài chính, yên tâm học tập, những học bổng này một phần từ chính phủ, từ các trường, từ các tổ chức tư nhân, doanh nghiệp. Nếu bạn muốn du học Úc bằng học bổng thì phải nộp trực tiếp ở nơi cấp học bổng.

Thời gian nhập học khi du học úc

Giới thiệu tổng quan về hệ thống giáo dục Úc

Thời gian học tập ở Úc có thể thay đổi tùy theo các trường, Sau đây là những hướng dẫn về các bậc học khác nhau tại Úc. Có những trường còn khai giảng vào giữa năm học, ngày khai giảng và số học kỳ có thể thay đổi do trường, vì vậy bạn hãy luôn cập nhập thông tin trên trang web chính thức của trường.

Hệ đào tạo       Thời gian khoá học     Khai giảng       Các học kỳ

Trường Phổ Thông      Tổng cộng 13 năm (từ Nhà Trẻ/Mẫu Giáo đến Lớp 12)         Cuối tháng Một/ đầu tháng Hai            4 (thường được gọi là “term”)

Tiếng Anh       Từ 5 tuần đến 1 năm   Mở liên tục trong năm            Một năm được chia thành các tuần

Dự Bị Đại Học            1 năm  Vào Tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường     Việc phân định học kỳ sẽ tùy thuộc vào khóa học của bạn

Giáo Dục và Đào Tạo Nghề   1-4 năm           Vào tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường            2 học kỳ

Tiến Sỹ            3 năm  Ngày khai giảng sẽ được thỏa thuận với người hướng dẫn đề tài     Do các nghiên cứu sinh tiến sỹ không đến lớp nên thường không có các học kỳ chính thức

Sau Đại Học    1-2 năm           Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường      2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ

Đại Học           Thông thường là 3 năm, 4 năm cho bằng cử nhân danh dự   Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ

Hệ thống tín chỉ

Giới thiệu tổng quan về hệ thống giáo dục Úc

Ở Úc bạn sẽ dùng số tín chỉ mà bạn hoàn thành sau khóa học vào việc học của bạn. Việc chuyển tín chỉ hay công nhận kỹ năng RPL là việc ghi nhận đào tạo chính thức hoặc không chính thức. chuyển tín chỉ được áp dụng trong các chương th học cả ở đại học và cao học, tín chỉ cũng được tính cho các chương trình giáo dục nghề.

Các Tín Chỉ Miễn Giảm

Theo lệ thường thì bạn sẽ phải học tổng số đơn vị học trình/ môn học trong 1 khóa học nếu muốn được cấp bằng, miễn giảm ở đây nghĩa là bạn không phải học 1 học trình/ 1 môn học. Khi bạn có kinh nghiệm đã đi làm thêm học tập ở đâu đó rồi thì trường sẽ cho phép tính số tín chỉ đó, như vậy có nghĩa là bạn sẽ không cần học lớp đó. Tuy nhiên nếu bạn được miễn giảm thay vì ghi nhận tín chỉ thì bạn cần đi ọc thêm học môn học để bổ sung số tín chỉ để không bị thiếu.