Trang chủ Mẫu đơn Giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất

Giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất

0
Chia sẻ

Nhà nước có chính sách áp dụng đối với cán bộ công tác và làm việc lâu năm cho nhà nước là khi mua nhà sẽ giảm giá khi bạn làm giấy xác nhận thời gian công tác của bản thân đối với các cơ quan. Vậy bạn đã biết cách làm một giấy xác nhận thời gian công tác của bản thân như thế nào cho chính xác nhất. Bài viết ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn nội dung chính của một giấy xác nhận thời gian công tác và mẫu để bạn tham khảo.

Nội dung chính giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất

CÔNG TY …………….                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số /TB – …..                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                     ——————–

                                                                     …………, ngày …… tháng……..năm…….
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..
Xác nhận Ông (Bà): ………………………………………………………… Sinh năm: ………………
Cư ngụ số: ……………………………………………………………………………………………………
Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ……………………………………………………………
Có thời gian công tác như sau:
Trong lực lượng vũ trang:
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm…….
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..
Công tác dân sự:
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm………
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm………
Tổng cộng:
Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là: ……………………………. năm ………….. tháng.
Thời gian công tác dân sự là: ………………………………………………. năm ………………… tháng.
Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà):………………………………………………………….
được tính giảm tiền mua nhà theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
                                                                              CƠ QUAN ĐƠN VỊ
                                                     (Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú: Nếu thời gian công tác hiện tại không bị gián đoạn khi chuyển cơ quan, đơn vị thì xác nhận chung chứ không tách riêng thời gian làm việc ở từng cơ quan.

Giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất TẠI ĐÂY

Trên đây là nội dung của Giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất bạn có thể tại mẫu tại link trên để tham khảo. Hi vọng những thông tin từ bài viết sẽ hữu ích đối với bạn.