Trang chủ Mẫu đơn Đơn xin nghỉ thai sản chuẩn nhất hiện nay

Đơn xin nghỉ thai sản chuẩn nhất hiện nay

0
Chia sẻ

Bạn đang mang thai và sắp tới thời kì sinh nở nên phải viết đơn xin nghỉ thai sản nộp cho các cơ quan, xí nghiệp. Vậy thì bạn đừng bỏ qua bài viết này nhé, vì ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn mẫu đơn xin nghỉ thai sản chuẩn nhất hiện nay.

Cách làm đơn xin nghỉ thai sản chuẩn nhất hiện nay

       TÊN CƠ QUAN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           ……………                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                              ——————————–
     

 ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN   
              
                                               

Kính gửi:………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày……………………..……
Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………………
Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..
Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………….
Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..
Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho………………………………………………hiện đang công tác tại……………………………………………
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.
Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày…..tháng…..năm

Ý kiến của Giám đốc                                                              Người làm đơn

Tải đơn xin nghỉ thai sản chuẩn nhất hiện nay tại đây 

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản chuẩn nhất hiện nay. Dựa vào mẫu đơn trên bạn có thể nhanh chóng viết được một mẫu đơn chuẩn để gửi đến cư quan nơi bạn làm việc. Chúng tôi tin chắc rằng đơn xin nghỉ thai sản của bạn sẽ nhanh chóng được thông qua và giải quyết nhanh chóng nhất.