Trang chủ Mẫu đơn Đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2018

Đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2018

0
Chia sẻ

Bạn là người đã đi làm tại các cơ quan, đơn vị hoặc đang là học sinh. Trong quá trình học tập và làm việc không tránh được những lúc ốm đau cần nghỉ ngơi để chữa trị. Lúc này phải làm đơn xin nghỉ ốm. Vậy bạn đã biết cách làm một đơn nghỉ ốm chuẩn nhất chưa? Cùng theo dõi bài viết sau để được hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2018 nhé!

đơn xin nghỉ ốm cho người đi làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

    ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi: – Ban giám đốc – Công ty
– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
– Trưởng

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………Nam/nữ……………………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………tại…………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ khi cần:…………………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………..
Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty………………………………………………. cho tôi được nghỉ ốm.
Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm….…
Đến:……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm…..…
Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà):…………………………………………………. là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà):…………………………………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.
Trân trọng.

……………,ngày….tháng….năm…….

Ban Giám Đốc        Phòng Tổ chức –               Ý kiến của           Người làm đơn
 (Duyệt)              Hành chính – Quản trị        Trưởng đơn vị                           
                                 (Xác nhận)                  (Nêu ý kiến cụ thể,                  

Mẫu đơn xin nghỉ ốm cho học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————o0o—————

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

(Điều trị tại nhà trên 3 ngày)

Kính gửi BGH trường ……………………………………………………………………………………..
Tôi tên là ……………………………………………………………………………………………………..
Là phụ huynh của cháu: ……………………………………… Lớp ……………………………………
Do cháu bị ……………………………………………………………………………………………………
Gia đình xin cho cháu nghỉ từ ngày …………………….. đến ngày ………………………………
Tôi xin cam đoan việc xin nghỉ là do tự nguyện của gia đình.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2018 tại đây

Các mẫu đơn xin nghỉ ốm mà chúng tôi cung cấp có đầy đủ các nội dung và mang tính thuyết phục cao chính vì thế bạn có thể yên tâm tham khảo. Chúng tôi tin chắc rằng với mẫu đơn này nhất định bạn sẽ được nhanh chóng chấp thuận và xét duyệt.