Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Đánh giá năm sinh con tốt xấu của vợ Tân Sửu chồng...

Đánh giá năm sinh con tốt xấu của vợ Tân Sửu chồng Canh Tý

0
Chia sẻ

Đánh giá năm sinh con tốt xấu của vợ Tân Sửu chồng Canh Tý

Đánh giá năm sinh con tốt xấu của vợ Tân Sửu chồng Canh Tý cần dựa vào nhiều yếu tố. Yếu tố Ngũ hành của hai vợ chồng với con. Nếu bố mẹ với con tương sinh là tốt, bố mẹ với con tương khắc là xấu. Còn về Thiên can, Địa chi của bố mẹ nên tương hợp với Thiên can, Địa chi của con là tốt nhất.

Đánh giá năm sinh con tốt xấu của vợ Tân Sửu chồng Canh Tý

 • Bố sinh năm 1960, âm lịch sinh năm Canh Tý thì bố thuộc mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh Thổ của bố là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Mẹ sinh năm 1960, âm lịch sinh năm Tân Sửu thì mẹ thuộc mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh Thổ của mẹ là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con là tốt. Thiên can, Địa chi của bố mẹ nên tương hợp với Thiên can, Địa chi của con.
 • Nếu năm sinh xấu : Tiểu hung khi con không hợp với cha mẹ, Đại hung khi cha mẹ không hợp với con.

Đánh giá năm sinh con tốt xấu của vợ Tân Sửu chồng Canh Tý

Đánh giá việc sinh con năm 1979 ( năm Kỷ Mùi ):

 • Sinh năm âm lịch Kỷ Mùi, theo ngũ hành con bạn mang mệnh Hỏa tự là Thiên Thượng Hỏa tức lửa trên trời.
 • Ngũ hành của bố mẹ đều là Thổ, con ngũ hành là Hỏa. Theo ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố mẹ là Hỏa tương sinh với ngũ hành của con là Hỏa. Như vậy được đánh giá rất tốt.” Vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 4/4.
 • Xét theo Thiên can xung hợp : “Thiên can của bố là Canh, Thiên can của con là Kỷ, không tương sinh cũng không tương hợp với nhau. Nên chỉ được đánh giá là tạm chấp nhận. Thiên can Tân của mẹ cũng không tương khắc với thiên can Kỷ của con, nhưng cũng không bị tương khắc với thiên can của con. Nên cũng được đánnh giá tạm chấp nhận.” Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 1/2.
 • Xét địa chi xung hợp : “Địa chi của bố là Tý, Địa chi của con là Mùi, địa chi của bố và con không được tương sinh với nhau. Nhưng cũng không bị tương khắc với nhau, nên có thể chấp nhận được. Còn địa chi của mẹ với con được đánh giá rất tốt. Do địa chi Sửu của mẹ tương hợp với địa chi Mùi của con.” Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con đạt 7.5/10.

Đánh giá năm sinh con tốt xấu của vợ Tân Sửu chồng Canh Tý

Đánh giá sinh con năm 1980 ( năm Canh Thân ):

 • Nếu âm lịch sinh năm Canh Thân, con bạn sẽ mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh Mộc của con bạn là Thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch Lựu.
 • Ngũ hành của bố mẹ đều mệnh Thổ, ngũ hành của con mệnh Mộc. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : “ Mệnh Mộc của bố mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Mộc của con, như vậy được đánh giá không tốt.” Vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con chỉ đạt 0/4.
 • Thiên can của bố là Canh, Thiên can của con là Canh, xét theo thiên can xung hợp thì Thiên can của bố với con được đánh giá chấp nhận được. Do thiên can của bố dù không được tương sinh với Thiên can của con. Nhưng cũng không bị tương khắc với thiên can của con. Thiên can của mẹ là Tân không tương khắc cũng không tương sinh với con nên có thể chấp nhận. Điểm thiên can xung hợp đạt 1/2.
 • Địa chi của bố là Tý, Địa chi của con là Thân. Địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt, đo địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Thân của con. Địa chi của mẹ với con chỉ được đánh giá là chấp nhận được. Do địa chi Sửu của mẹ không tương hợp nhưng cũng không bị tương khắc với địa chi Thân của con. Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con đạt 3.4/10. Đây là năm xấu, khi vợ chồng bạn sinh con.

Đánh giá năm sinh con tốt xấu của vợ Tân Sửu chồng Canh Tý

Đánh giá sinh con năm 1981 ( âm lịch năm Tân Dậu ):

 • Con bạn âm lịch sinh năm Tân Dậu, theo ngũ hành con bạn mệnh Mộc ( tự Thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch lựu ).
 • Ngũ hành của bố mẹ đều mệnh Thổ, ngũ hành của con mệnh Mộc. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc “ Mệnh Mộc của bố mẹ đều tương khắc với mệnh Mộc của con. Nên được đánh giá không tốt.” Vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc đánh giá đạt 0/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp : “ Thiên can Canh của bố không bị tương khắc với Thiên can Tân của con. Đồng thời cũng không tương sinh với thiên can của con, nên chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Thiên can Tân của mẹ với thiên can Tân của con cũng chỉ được đánh giá chấp nhận được. Do thiên can của mẹ không được tương sinh với Thiên can của con, cũng không bị tương khắc với thiên can của con.” Điểm thiên can xung hợp được đánh giá chỉ đạt ½.
 • Đánh giá theo địa chi xung hợp : “Địa chi Tý của bố không tương sinh với địa chi Dậu của con và cũng không bị tương khắc với địa chi của con. Nên được đánh giá có thể chấp nhận được. Địa chi của mẹ và con lại được đánh giá rất tốt. Do Địa chi Sửu của mẹ tương hợp với địa chi Dậu của con.” Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 3.5/10. Đây là năm xấu, nếu vợ chồng bạn sinh con.

Đánh giá năm sinh con tốt xấu của vợ Tân Sửu chồng Canh Tý

Đánh giá sinh con năm 1982 ( năm Nhâm Tuất ):

 • Khi sinh năm 1982, âm lịch sinh năm Nhâm Tuất con của bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Địa Hải Thủy tức nước giữa biển.
 • Ngũ hành của bố mẹ đều là Thổ, ngũ hành của con là Thủy. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt, do mệnh Thổ của bố mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Mộc của con”. Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 0/4.
 • Thiên can của bố là Canh, Thiên can của mẹ là Tân, Thiên can của con là Nhâm. Đánh giá theo thiên can xung hợp : “ Thiên can của bố không bị tương khắc với thiên can của con, cũng không được tương sinh với thiên can của con. Nên được đánh giá ở mức chấp nhận được. Thiên can của mẹ với con cũng được đánh giá ở mức chấp nhận được, vì không tương sinh với thiên can của con cũng không bị tương khắc với thiên can của con.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt 1/2.
 • Xét địa chi xung hợp : “ Địa chi Tý của bố không được tương sinh với địa chi Tuất của con, cũng không bị tương khắc với địa chi Tuất của con. Nên được đánh giá có thể chấp nhận được. Địa chi của mẹ cũng chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi Sửu của mẹ không tương sinh cũng không bị tương khắc với địa chi của con.” Điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con chỉ đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 2/10. Đây là năm xấu nếu vợ chồng bạn sinh con.

Đánh giá năm sinh con tốt xấu của vợ Tân Sửu chồng Canh Tý

Đánh giá sinh con năm 1983 ( năm Quý Hợi ):

 • Âm lịch sinh năm Quý Hợi (1983 ), theo ngũ hành con bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Đại Hải Thủy tức nước giữa biển.
 • Bố mẹ đều mệnh Thổ, con mệnh Thủy. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố mẹ là Thổ tương khắc với ngũ hành mệnh Thủy của con, nên được đánh giá không tốt.” Vì vậy mà điểm ngũ hành chỉ đạt 0/4.
 • Thiên can của bố là Canh, Thiên can của con là Quý, Thiên can của mẹ là Tân. Đánh giá theo thiên can xung hợp : “ Thiên can của Quý của bố và thiên can Quý của mẹ đều được đánh giá chấp nhận được với thiên can Tân của con. Do thiên can của bố mẹ không được tương sinh cũng không bị tương khắc với thiên Quý của con.” Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 1/2.
 • Địa chi của bố là Tý, Địa chi của mẹ là Sửu, Địa chi của con là Hợi. Xét theo địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “ Địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt, do Địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Hợi của con. Địa chi của mẹ với con chỉ được đán giá ở mức chấp nhận được, do địa chi của mẹ không được tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc với địa chi của con.” Địa chi xung hợp đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 3.5/10.