Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý

Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý

0
Chia sẻ

Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý

Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý. Bạn cần dựa vào Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ để so sánh với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con sau đó đánh giá. Từ đó mới đưa ra được kết luận năm nào sinh con là tốt, năm nào sinh con là xấu. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có cái nhìn chi tiết.

Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý

Cách đánh giá năm sinh con tốt :

 • Bố mẹ bằng tuổi nhau sinh năm 1960 ( âm lịch sinh năm Bính Tý ). Theo ngũ hành bố mẹ đều mệnh Thổ ( Bích thượng thổ tức đất trên vách ).
 • Dựa vào ngũ hành của bố mẹ để đánh giá với ngũ hành của con. Tốt nhất là ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con. Trường hợp xấu là ngũ hành của bố mẹ và con tương khắc với nhau.
 • Thiên can, Địa chi của bố mẹ cũng cần đánh giá với Thiên can, Địa chi của con. Trường hợp tốt là Thiên can, Địa chi của bố mẹ nên tương hợp với Thiên can, Địa chi của con. Trường hợp xấu là Thiên can Địa chi của bố mẹ và con tương khắc với nhau.
 • Trường hợp xấu : Con không hợp với bố mẹ là Tiểu hung, bố mẹ không hợp với con là Đại Hung. Nếu bắt buộc phải chọn, nên chọn tiểu hung tránh sinh con đại hung là tốt nhất.

Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý

Đánh giá sinh con năm 1980 ( năm Canh Thân ):

 • Âm lịch sinh con năm Canh Thân ( năm 1980 ), theo ngũ hành mang mệnh Mộc ( tự Thạch Lựu Mộc là gỗ thạch lựu ).
 • Ngũ hành của bố mẹ đều là mệnh Thổ tương khắc với mệnh Mộc của con, nên được đánh giá không tốt. Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 0/4.
 • Thiên can của bố mẹ đều là Canh không tương sinh cũng không tương khắc với Thiên can của con nên vẫn có thể chấp nhận được. Điểm Thiên can xung hợp đạt 1/2.
 • Địa chi của bố và mẹ đều là Tý tương hợp với địa chi của con là Thân, nên được đánh giá rất tốt. Điểm xung hợp địa chi của cả bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10. Bạn sinh con năm 1980, dù không phải năm tốt nhưng cũng không phải năm xấu khi vợ chồng bạn sinh con.

Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý

Đánh giá sinh con năm 1981 ( năm Tân Dậu ):

 • Khi con bạn sinh năm âm lịch Tân Dậu, theo ngũ hành con bạn sẽ mang mệnh Mộc ( tự là Thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch Lựu ).
 • Ngũ hành của bố mẹ đều là Thổ và đều tương khắc với mệnh Mộc của con. Nên được đánh giá theo ngũ hành là không tốt. Vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0/4.
 • Thiên can của bố mẹ đều là Canh không tương sinh với Thiên can Tân của con. Đồng thời thiên can Canh của bố mẹ cũng không bị tương khắc với thiên can Tân của con. Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 1/2.
 • Địa chỉ của bố và mẹ đều là Tý. Địa chỉ Tý của bố mẹ không tương sinh với địa chỉ Dậu của con. Địa chỉ Tý của bố mẹ cũng không bị tương khắc với địa chỉ Dậu của con. Nên địa chỉ của bố mẹ và con được đánh giá chấp nhận được. Điểm xung hợp địa chỉ của bố mẹ và con đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 2/10.

Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý

Đánh giá sinh con năm 1982 ( năm Nhâm Tuất ):

 • Sinh năm Nhâm Tuất ( 1982 ), con bạn sẽ mang mệnh Thủy ( tự là Đại Hải Thủy tức nước giữa biển ).
 • Ngũ hành của bố mẹ đều là Thổ, trong khi ngũ hành của con là Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thổ của bố mẹ tương khắc với mệnh Thủy của con. Nên điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 0/4.
 • Thiên can của bố mẹ đều là Canh, Thiên can của con là Nhâm. Theo Thiên can xung hợp, thiên can của bố mẹ không tương sinh với thiên can Nhâm của con. Nhưng cũng không bị tương khắc với thiên can Nhâm của con. Nên được đánh giá vẫn có thể chấp nhận được. Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ đều là Tý, địa chi của con là Tuất. Theo địa chi xung hợp, địa chi Tý của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi Tuất của con. Điểm địa chi xung hợp đạt 1/4.
 • Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con điểm được đánh giá một cách tổng quát đạt 2/10.

Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý

Đánh giá sinh con năm 1983 ( năm Quý Hợi  ):

 • Con bạn sinh năm Quý Hợi, theo ngũ hành mang mệnh Thủy ( tự là Đại hải Thủy tức nước giữa biển )
 • Ngũ hành của bố mẹ là Thổ, ngũ hành của con là Thủy. Theo ngũ hành, ngũ hành mệnh Thổ của bố mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Thủy của con nên được đánh giá không tốt. Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 0/4.
 • Thiên can của bố mẹ đều là Canh, Thiên can của con là Quý. Theo thiên can xung hợp thì Thiên can của bố mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với Thiên can Quý của con. Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ là Tý, địa chi của con là Hợi. Theo Địa chi xung hợp, địa chi Tý của bố mẹ tương hợp với địa chi Tý của con nên được đánh giá rất tốt. Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 4/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con đạt 5/10.

Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý

Đánh giá sinh con năm 1984 ( năm Giá Tý ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch Giáp Tý, theo ngũ hành con bạn sẽ mang mệnh Kim ( Tự là Hải Trung Kim tức vàng trong biển ).
 • Ngũ hành của bố mẹ đều là mệnh Thổ, ngũ hành của con là mệnh Kim. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : ” Ngũ hành mệnh Thổ của bố tương sinh với ngũ hành mệnh Kim của con, như vậy được đánh giá rất tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 4/4.
 • Thiên can của bố mẹ đều là Canh, thiên can của con là Giáp. Đánh giá theo thiên can xung hợp : “Thiên can của bố mẹ đều là Canh tương khắc với Thiên can Giáp của con. Điều này được đánh giá là không tốt” Nên điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 0/2.
 • Địa chỉ của bố mẹ và con đều là Tý. Đánh giá theo địa chỉ xứng hợp : Địa chỉ của bố mẹ là Tý nên không tương sinh cũng không tương khắc với địa chỉ Tý của con. Nên được đánh giá có thể chấp nhận được” Điểm xung hợp của địa chỉ đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10. Đây dù không phải năm tốt, nhưng cũng không phải năm xấu khi mà vợ chồng bạn sinh con.

Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý

Đánh giá sinh con năm 1985 ( năm Ất Sửu ):

 • Con bạn sinh năm âm lịch Ất Sửu, con của bạn sẽ mang mệnh Kim. Theo ngũ hành mệnh Kim của con bạn là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Ngũ hành của bố mẹ đều là Thổ, ngũ hành của con là Kim. Theo ngũ hành, mệnh Thổ của bố mẹ đều tương sinh với mệnh Kim của con. Nên theo ngũ hành sinh khắc mệnh của bố mẹ và con được đánh giá rất tốt. Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 4/4.
 • Thiên can của bố mẹ đều là Canh, thiên can của con là Ất. Theo Thiên can xung hợp, thiên can Canh của bố mẹ tương sinh với thiên can Ất của con nên được đánh giá rất tốt. Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 2/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con là Tý, Địa chi của con là Sửu. Theo địa chi xung hợp : Địa chi Tý của bố mẹ với địa chi Sửu của con, nên được đánh giá rất tốt. Điểm địa chi xung hợp đạt 4/4.
 • Điểm tổng kết về Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ và con đạt 10/10. Nếu hai vợ chồng bạn sinh con năm 1985, đây được coi là năm tuyệt vời nhất trong các năm.

Đánh giá năm sinh con tốt của vợ chồng tuổi Canh Tý

Đánh giá sinh con năm 1986 ( năm bính dần ):

 • Sinh con năm âm lịch Bính Dần, con của bạn sẽ mang mệnh Hỏa theo ngũ hành mệnh Hỏa của con bạn là Lò Trung Hỏa tức lửa trong lò.
 • Ngũ hành của mẹ đều là Thổ, ngũ hành của con là Hỏa. Theo ngũ hành sinh khắc : ” Ngũ hành của bố mẹ là Thổ tương sinh với ngũ hành mệnh Hỏa của con. Như vậy được đánh giá là rất tốt”. Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 4/4.
 • Thiên can của bố mẹ đều là Canh, Thiên can của con là Bính. Theo thiên can xung hợp : ” Thiên can Canh của bố mẹ tương khắc với thiên can Bính của con. Điều này không tốt chút nào” Nên điểm thiên can được đánh giá đạt 0/2.
 • Địa chi của bố mẹ đều là Tý, Địa chi của con là Dần. Theo địa chi xung hợp : ” Địa chi Tý của bố mẹ với con được đánh giá có thể chấp nhận, do không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi của con” Vì vậy mà điểm địa chi xung hợp chỉ đạt 1/4.
 • Tổng điểm Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi của bố mẹ với con được đánh giá đạt 5/10.