Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ  Đánh giá năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi...

 Đánh giá năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quý Mão

0
Chia sẻ

Đánh giá năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quý Mão

Đánh giá năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quý Mão. Cần dựa vào Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ so sánh với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con. Sau đó mới có thể đánh giá được hung cát qua từng năm sinh con.

 Đánh giá năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quý Mão

 • Bố sinh năm 1960, âm lịch sinh năm Canh Tý mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Mẹ sinh năm 1963, âm lịch sinh năm Quý Mão mang mệnh Kim. Theo ngũ hành là Bạch Kim.

Đánh giá sinh con năm 1981 ( năm Tân Dậu ):

 • Con sinh năm âm lịch Tân Dậu, con bạn sẽ mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành là Thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch lựu.
 • Xét theo sự sinh khắc của ngũ hành : “Ngũ hành của bố với con không tốt, do ngũ hành mệnh Thổ của bố tương khắc với ngũ hành mệnh Mộc của con. Ngũ hành của mẹ với con cũng được đánh giá không tốt, do mệnh Kim của mẹ tương khắc với mệnh Mộc của con.” Vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc đạt 0/4.
 • Xét theo sự xung hợp của thiên can : “Thiên can của bố là Canh, Thiên can của mẹ là Quý, Thiên can của con là Tân. Thiên can của bố mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ không tương sinh cũng không bị tương khắc với thiên can của con.” Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 1/2.
 • Đánh giá hung cát theo địa chi xung hợp: “ Địa chi của mẹ với địa chi của con được đánh giá không tốt, do địa chi Mão của mẹ xung khắc với địa chi Dậu của con. Địa cho của bố với con chỉ được đánh giá mở mức chấp nhận được, do địa chi của bố với con không tương hợp cũng không bị tương khắc với con. Địa chi xung hợp của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng kết điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 1.5/10.

 Đánh giá năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quý Mão

Đánh giá sinh con năm 1982 ( năm Nhâm Tuất )

 • Âm lịch sinh năm Nhâm Tuất, con bạn sẽ mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Đại Hải Thủy tức nước giữa biển.
 • Xét ngũ hành sinh khắc : ” Ngũ hành của bố là Thổ tương khắc với ngũ hành của con là Thủy, đánh giá ngũ hành của bố với con là không tốt. Ngũ hành của mẹ với con lại rất tốt, do ngũ hành mệnh Kim của mẹ tương sinh với ngũ hành mệnh Thủy của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 2/4.
 • Đánh giá xung hợp của thiên can : “Thiên can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức có thể chấp nhận, do thiên can của bố mẹ không tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc với ngũ hành của con.” Vì vậy mà điểm ngũ hành xung hợp được đánh giá đạt 1/2.
 • Địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Mão, địa chi của con là Tuất. Xét theo địa chi xung hợp : “Địa chi Tý của bố không tương sinh cũng không bị tương khắc với địa chi của con. Nên vẫn có thể chấp nhận được. Địa chi của mẹ với con được đánh giá rất tốt, do địa chi Mão của mẹ tương hợp với địa chi Tuất của con.” Điểm địa xung hợp của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 5.5/10.

 Đánh giá năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quý Mão

Đánh giá việc sinh con năm 1983 ( năm Quý Hợi ):

 • Nếu sinh năm âm lịch Quý Hợi ( năm 1983 ), theo ngũ hành con bạn sẽ mang mệnh Thủy ( Đại hải thủy tức nước giữa biển ).
 • Ngũ hành : ngũ hành của bố là Thổ, ngũ hành của mẹ là Kim, ngũ hành của con là Thủy. Xét theo ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành mệnh Kim của mẹ tương sinh với mệnh Thủy của con, nên được đánh giá rất tốt. Ngũ hành của bố và ngũ hành của con được đánh giá không tốt, do ngũ hành mệnh Thổ của bố tương khắc với ngũ hành mệnh Thủy của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 2/4.
 • Thiên can : Thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Quý, thiên can của con là Quý. Đánh giá theo thiên can xung hợp : “Thiên can của mẹ và con thiên can của con đều là Quý, thiên can của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can của con. Thiên can Canh của bố không tương sinh cũng không tương khắc với thiên  Quý của con.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Địa chi : Địa chi của bố là Tý, Địa chi của con là Hợi, Địa chi của mẹ là Mão. Xét theo địa chi xung hợp : “Địa chi Tý của bố và địa chi Mão của mẹ tương sinh với địa chi Hợi của con. Nên địa chi của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt.” Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 4/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con đạt 7/10.

 Đánh giá năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quý Mão

Đánh giá sinh con năm 1984 ( năm Giáp Tý ):

 • Nếu vợ chồng bạn sinh con năm 1984 ( âm lịch sinh năm Giáp Tý ), con bạn sẽ mệnh Kim. Theo ngũ hành là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Ngũ hành của bố là Thổ, Ngũ hành của con là Kim, Ngũ hành của mẹ là Kim. Xét theo sinh khắc của ngũ hành : “ Mệnh Thổ của bố tương với ngũ hành mệnh Kim của con, nên được đánh giá rất tốt. Ngũ hành của mẹ với ngũ hành con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được, do ngũ hành của mẹ không tương sinh cũng không bị tương khắc với con.” Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 2.5/4.
 • Đánh giá thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên can của bố với con không tốt, do thiên can Canh của bố tương khắc với thiên can Giáp của con. Thiên can của mẹ với thiên can của con được đánh giá ở mức có thể chấp nhận, do thiên can của mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 0.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với địa chi của con : “Địa chi Tý của bố, địa chi Mão của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi Tý của con.” Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 1/4.
 • Điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con đạt 4/10.

 Đánh giá năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quý Mão

Đánh giá con sinh năm 1985 ( năm Ất Sửu ):

 • Sinh năm âm lịch Ất Sửu ( năm 1985 ), con bạn mang mệnh Kim. Theo ngũ hành là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Ngũ hành : bố mệnh Thổ, con mệnh Kim, mẹ mệnh Kim. Đánh giá theo sinh khắc của ngũ hành : “Mệnh Thổ của bố tương sinh với mệnh Kim của con, nên ngũ hành của bố với con được đánh giá rất tốt. Ngũ hành của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với con nên chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Điểm sinh khắc ngũ hành được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Thiên can của bố là Canh, Thiên can của con là Ất, Thiên can của mẹ là Quý. Xét theo xung hợp của thiên can : “Thiên can của bố với thiên can của con được đánh giá rất tốt, do thiên can Canh của bố tương sinh với thiên can Ất của con. Thiên can của mẹ với con không tương sinh cũng không bị tương khắc với nhau. Nên được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 1.5/2.
 • Xét xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố với địa chi của con được đánh giá rất tốt. Do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Sửu của con. Địa chi của mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được, do địa chi của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi của con.” Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con đạt 6.5/10.

 Đánh giá năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quý Mão

Đánh giá sinh con năm 1986 ( năm Bính Dần ):

 • Âm lịch sinh năm Bính Dần, con bạn mang mệnh Hỏa. Theo ngũ hành là Lò Trung Hỏa tức lò trong lò.
 • Ngũ hành bố mệnh Thổ, ngũ hành con mệnh Hỏa, ngũ hành mẹ mệnh Kim. Xét theo ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với ngũ hành mệnh Hỏa của con nên được đánh giá rất tốt. Ngũ hành của mẹ với con đánh giá không tốt, do mệnh Kim của mẹ tương khắc với mệnh Hỏa của con. Điểm sinh khắc của ngũ hành đạt 2/4.
 • Thiên can của bố là  Canh, Thiên can của con là Bính, theo thiên can xung hợp thì thiên can Canh của bố tương khắc với thiên can Bính của con. Như vậy, thiên can của bố và con không tốt. Thiên can của mẹ và con không tương sinh và cũng không bị tương khắc nên được đánh giá ở  mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp thiên can được đánh giá đạt 0.5/2.
 • Địa chi của bố là Tý, Địa chi của con là Dần, Địa chi của mẹ là Mão. Xét theo xung hợp thiên can : ” Địa chi của bố mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc. Đánh giá địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được” Điểm xung hợp địa chi được đánh giá đạt 1/4.
 • Đánh giá tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 3.5/10.