Trang chủ Tử Vi Tuổi DẦN Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi bính dần sinh con năm nào...

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi bính dần sinh con năm nào đẹp?

0
Chia sẻ

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi bính dần sinh con năm nào đẹp?

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi bính dần sinh con năm nào đẹp? Việc đánh giá năm sinh tốt hay xấu sẽ cần dựa vào Ngũ Hành Thiên can địa chi của con bạn năm đó! Đánh giá với ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ! Rồi mới có thể biết được năm nào sinh con tốt năm nào sinh con xấu.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi bính dần sinh con năm nào đẹp?

 • Bố sinh năm 1985, âm lịch sinh năm Ất Sửu thì bố mang mệnh Kim. Mệnh kim của bố là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Mẹ sinh năm 1986, âm lịch sinh năm Bính Dần thì mẹ mang mệnh hỏa. Mệnh hỏa của mẹ là nó Trung Hỏa tức lửa trong lò.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi bính dần sinh con năm nào đẹp?

Đánh đánh giá sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ):

 • Sinh con năm 2018, âm lịch sinh năm Mậu Tuất thì con bạn mang mệnh Mộc. Mệnh mộc của con bạn là bình địa mộc gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành : “ngũ hành của mẹ là Hỏa, bố là Kim, con đò Mộc. Ngũ hành của mẹ với con rất tốt do ngũ hành của mẹ với con tương sinh với nhau. Ngũ hành của bố viết con không tốt cho tương tác với nhau.” Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2/4
 • Đánh giá xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Bính, con là Mậu, bố là Ất. Thiên can của bố mẹ với con chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm sung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Đánh giá xung địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dần, con là Tuất, bố là Sửu. Địa chi của mẹ với con rất tốt do tương hợp với nhau. Địa chi của bố với con chỉ ở mức chấp nhận được, do địa chi của bố với con không tương sinh cũng không tương khắc.” điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5.5/10

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi bính dần sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ):

 • Sinh con năm 2019, âm lịch sinh năm Kỷ Hợi thì con bạn mang mệnh Mộc. Mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Mẹ mệnh Hỏa, con mệnh Mộc, bố mệnh Hỏa. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh của bố tương khắc với mệnh của con. Ngũ hành của mẹ với con thì rất tốt, do mệnh Hỏa của mẹ tương sinh với mệnh Mộc của con. Nên ngũ hành của bố mẹ với con rất tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Kỷ, bố là Ất. Thiên can của bố với con tương khắc nên không tốt. Thiên can của mẹ với con không bị tương khắc. Những cũng không được tương sinh nên chỉ ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp thiên can của mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dần, con là Hợi, bố là Sửu. Địa chi của bố với con chấp nhận được. Do địa chi của bố với con không tương khắc, cũng không được tương sinh. Địa chi của mẹ với con thì rất tốt. Do địa chi của mẹ với con tương hợp với nhau.” Điểm xung hợp địa chi của mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10. Đây cũng có thể là năm để vợ chồng bạn sinh con.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi bính dần sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Sinh con năm 2020, âm lịch sinh con năm Canh Tý thì con bạn mang mệnh Thổ. Mệnh Thổ của con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Thổ, bố là Kim. Ngũ hành của bố mẹ với con tương sinh nên được đánh giá rất tốt.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Canh, bố là Ất. Thiên can của bố với con rất tốt, do thiên can Ất của bố tương sinh với thiên can Canh của con. Thiên can Bính của mẹ tương khắc với thiên can Canh của con. Nên thiên can của mẹ với con không tốt.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa cho của mẹ là Dần, con là Tý, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Tý của con.Địa chi của mẹ với con thì không tương hợp cũng không xung khắc. Nên địa chi của mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 7.5/10. Đây là năm tuyệt vời để vợ chồng bạn sinh con.