Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Bính Dần sinh con năm nào...

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Bính Dần sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Bính Dần sinh con năm nào tốt?

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Bính Dần sinh con năm nào tốt? Để đánh giá được một cách chi tiết bạn cần thấu hiểu về ngũ hành Thiên Can địa chi. Từ đó đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con. Tiếp đến đánh giá xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con. Cuối cùng đánh giá địa chi xung hợp của bố mẹ với con. Rồi mới có thể đánh giá một cách tổng quát, xem năm đó là năm sinh tốt hay năm sinh xấu.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Bính Dần sinh con năm nào tốt?

 • Chồng sinh năm 1984 âm lịch sinh năm Giáp Tý thì mang mệnh Kim. Theo ngũ hành mệnh Kim của chồng là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Chồng sinh năm 1986 âm lịch sinh năm Bính Dần thì mang mệnh hỏa. Theo ngũ hành mệnh hỏa của vợ là Lò Trung Hoa tức lửa trong lò.
 • Ngũ hành của bố mẹ với con tốt là khi tương sinh với nhau. Xấu là khi ngu hành của bố mẹ tương khắc với ngũ hành của con.
 • Thiên Can của bố mẹ với con là tốt khi thiên Can của bố mẹ tương sinh với thiên Can của con. Xấu là khi tương khắc với nhau.
 • Địa chi của bố mẹ với con tốt nhất là tương hợp. Xấu là khi xung khắc với nhau.
 • Nếu đó là năm xấu bình thường, trường hợp con không hợp với cha mẹ. Trường hợp xấu hơn là khi cha mẹ không hợp với con.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Bính Dần sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2004 ( năm Giáp Thân )

 • Nếu con bạn sinh năm 2004 âm lịch sinh năm Giáp Thân thì con bạn mang mệnh Thủy. Mệnh thủy của con mạnh theo ngũ hành là tuyền trung thủy tức nước trong khe.
 • Ngũ hành của bố mẹ với con : ngũ hành của bố là Kim, ngũ hành của mẹ là Hoả, ngũ hành của con là Thủy. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ ngũ hành của mẹ với con không tốt do mệnh Hỏa của mẹ tương khắc với mệnh Thủy của con. Ngũ hành của bố với con được đánh giá rất tốt do mệnh Kim của bố tương sinh với mệnh Thủy của con.” điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con được đánh giá đạt 2/4.
 • Thiên Can của bố mẹ và con : “ Thiên Can của bố là Giáp, thiên Can của con là Giáp, Thiên Can của mẹ là Bính. Thiên Can của bố mẹ với con có thể chấp nhận được do không bị tương khắc cũng không tương sinh với nhau.” đánh giá điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con đạt ½.
 • Địa chi của bố mẹ với con : địa chi của mẹ là Dần, địa chi của bố là Tý, địa chi của con là Thân. Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ và con : “ địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Thân của con. Địa chi của mẹ với con thì không được tốt cho địa chi Dần của mẹ xung khắc với địa chi Thân của con.” điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con được đánh giá đạt 2/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 5/10.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Bính Dần sinh con năm nào tốt?

Tổng điểm theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con 2005 đến năm 2017 :

 • Năm 2005 ( âm lịch sinh năm Ất Dậu ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 4/10.
 • Năm 2006 ( âm lịch sinh năm Bính Tuất ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 7.5/10.
 • Năm 2007 ( âm lịch sinh năm Đinh Hợi ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đặc điểm là 9/10.
 • Năm 2008 ( âm lịch sinh năm Mậu Tý ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 2/10.
 • Năm 2009 ( âm lịch sinh năm Kỷ Sửu ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 4.5/10.
 • Năm 2010 ( âm lịch sinh năm Canh Dần ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 3/10.
 • Năm 2011 ( âm lịch sinh năm Tân Mão ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đặt 4.5/10.
 • Năm 2012 ( âm lịch sinh năm Nhâm Thìn ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 5/10.
 • Năm 2013 ( âm lịch sinh năm Kỷ Tỵ ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm 4/10.
 • Năm 2014 ( âm lịch sinh năm Giáp Ngọ ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 3.5/10.
 • Năm 2015 ( âm lịch sinh năm Ất Mùi ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ và con đạt tổng điểm là 2.5/10.
 • Năm 2016 ( âm lịch sinh năm Bính Thân ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ phải con đặt tổng điểm là 3.5/10.
 • Năm 2017 ( âm lịch sinh năm Đinh Dậu ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 2.5/10.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Bính Dần sinh con năm nào tốt?

Mong muốn sinh con năm 2018 (  năm Mậu Tuất )

 • Nếu con bạn sinh năm 2018 âm lịch sinh năm Mậu Tuất thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh mộc của con bạn là bình địa mộc tức Gỗ Trong Rừng.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ ngũ hành của bố là Kim, ngũ hành của mẹ là Hỏa, ngũ hành của con là Mộc. Ngũ hành của bố với con không tốt do mệnh Kim của bố tương khắc với mệnh Mộc của con. Ngũ hành mệnh hỏa của mẹ với ngũ hành mệnh mộc của con tương sinh với nhau nên được đánh giá rất tốt.” điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 2/4.
 • Thiên Can của bố mẹ và con : Thiên Can của mẹ là Bình, Thiên Can của bố là Giáp, Thiên Can của con là Mậu. Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ và con : “ Thiên Can của bộ với con không tốt do thiên can Giáp của bố tương khắc với thiên can Mậu của con. Thiên Can của mẹ với con thì có thể chấp nhận được dù không được tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc với nhau.” điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt 0.5/2.
 • Địa chi của bố mẹ và con : địa chỉ của mẹ là Dần, địa chi của bố là Tý, địa chi của con là Tuất. Đáng ra theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ địa chi của bố với con chỉ ở mức chấp nhận được do không được tương hợp với nhau nhưng cũng không bị xung khắc với nhau. Địa chỉ của mẹ với con được đánh giá rất tốt, do địa chi Dần của mẹ tương hợp với địa chi Tuất của con.” đánh giá điểm địa chi xung hợp của bố mẹ và con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con tổng điểm là 5/10. Đây cũng là năm vợ chồng bạn có thể sinh con. Dù không được tốt nhưng cũng không phải là năm xấu.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Bính Dần sinh con năm nào tốt?

Mong muốn sinh con năm 2019 ( Năm Canh Tý ):

 • Nếu con bạn sinh năm 2019 âm lịch sinh năm Canh Tý thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh mộc của con bạn là bình địa mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ và con : “ ngũ hành của bố với con không tốt do mệnh kim của bố tương khắc với mệnh mộc của con. Ngũ hành của mẹ với con lại rất tốt do mệnh hỏa của mẹ tương sinh với mệnh mộc của con.” điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “ Thiên can giáp của bố và thiên can Kỷ của con được đánh giá rất tốt do tương sinh với nhau. Thiên Can của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do thiên can Bính của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can Kỷ của con.” đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con đạt 1.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ địa chỉ của bố là Tý, địa chỉ của mẹ là Dần, địa chi của con là Hợi. Địa chi của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt. Do địa chi của bố mẹ tương sinh với địa chi của con.” điểm địa chi xung hợp của bố mẹ và con lớp đánh giá đạt 4/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 7.5/10. Đây là năm tốt để vợ chồng bạn sinh con.

Còn nếu vợ chồng bạn muốn sinh con năm 2020 ( âm lịch sinh năm Canh Tý ) tổng điểm theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con chỉ đạt 5/10. Không tốt bằng sinh con năm 2019!