Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng tuổi Giáp Tý vợ Kỷ Tỵ thì sinh con năm nào...

Chồng tuổi Giáp Tý vợ Kỷ Tỵ thì sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Chồng tuổi Giáp Tý vợ Kỷ Tỵ thì sinh con năm nào tốt?

Chồng tuổi Giáp Tý vợ Kỷ Tỵ thì sinh con năm nào tốt? Việc đánh giá sẽ cần dựa vào nhiều yếu tố, như ngũ  hành thiên can địa chi của bố mẹ với con. Xét theo sinh khắc và xung hợp giữa bố mẹ với con.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ Kỷ Tỵ thì sinh con năm nào tốt?

 • Bố sinh năm  1984, âm lịch sinh năm Giáp Tý thì bố mệnh Kim. Mệnh Kim của bố là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Mẹ sinh năm 1989, âm lịch sinh năm Kỷ Tỵ thì mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành thì mệnh Mộc của mẹ là Đại Lâm Mộc tức gỗ trong rừng.
 • Ngũ hành, Thiên can tốt là tương sinh, xấu là tương khắc.
 • Địa chi thì tốt là tương hợp, xấu là xung khắc.

 

Chồng tuổi Giáp Tý vợ Kỷ Tỵ thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá chi tiết sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ):

 • Nếu sinh năm con năm 2018, âm lịch sinh năm Mậu Tuất. Con bạn sẽ mang mệnh Mộc, theo ngũ hành là bình địa mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá ngũ hành của bố mẹ với ngũ hành của con : ” Ngũ hành của bố với con không tốt, do ngũ hành mệnh Kim của bố tương khắc với ngũ hành mệnh Mộc của con. Ngũ hành của mẹ với con thì có thể chấp nhận được do không tương sinh cũng không bị tương khắc.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Thiên can của bố mẹ với con : Thiên can của mẹ là Kỷ, Thiên can của bố là Giáp, Thiên can của con là Mậu. Xét xung hợp thiên can của bố mẹ với con : ” Thiên can của bố với con là không tốt, do thiên can Giáp của bố tương khắc với thiên can Mậu của con. Thiên can của mẹ với con thì ở mức chấp nhận được.” Nên Thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : Bố là Tý, con là Tuất, mẹ là Tỵ. Xét theo địa chi xung hợp của bố mẹ với con : ” Địa chi của bố mẹ với con đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ không tương hợp cũng không tương khắc với nhau. ” Điểm địa chi xung khắc của bố mẹ với con đạt 1/4.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ Kỷ Tỵ thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi )

 • Sinh con năm Kỷ Hợi ( 2019 ), con bạn mang mệnh Mộc. Mệnh Mộc của con bạn là bình địa mộc tức gỗ đồng bằng ( theo ngũ hành ).
 • Ngũ hành của bố mẹ và con : ngũ hành của bố là Kim, ngũ hành của con là Mộc, ngũ hành của mẹ là Mộc. Xét theo xung khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ với con chấp nhận được dù không tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc. Ngũ hành của bố với con thì không tốt, do mệnh Kim của bố tương khắc với mệnh Mộc của con.” Vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc chỉ đạt 0.5/4.
 • Xét theo xung hợp thiên can : ” Thiên can của bố là Giáp, thiên can của con là Kỷ, thiên can của bố và con tương sinh với nhau nên được đánh giá rất tốt. Thiên can của mẹ với con thì chỉ ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt 1.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : ” Địa chi của mẹ với con không tốt, do địa chi Tỵ của mẹ xung khắc với địa chi Hợi của con. Địa chi của bố với con thì rất tốt, do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Hợi.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 4/10.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ Kỷ Tỵ thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Sinh con năm âm lịch Canh Tý ( 2020 ), con bạn mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh Thổ của con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá theo ngũ hành : ” Ngũ hành của bố với con rất tốt, do ngũ hành mệnh Kim của bố tương sinh với ngũ hành mệnh Thổ của con. Ngũ hành mệnh Mộc của mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Thổ của con nên được đánh giá không tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Thiên Can xung hợp của bố mẹ với con : ” Thiên can của mẹ với con không tốt, do thiên can Kỷ của mẹ không tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc với thiên can Canh của con. Thiên can Giáp của bố tương khắc với thiên can Canh Của con, nên thiên can của bố và con đánh giá là không tốt.” Thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Đánh giá theo địa chi xung hợp của bố mẹ với con : ” Đại chi bố là Tý, Địa chi mẹ là Tỵ, Địa chi của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với Địa chi Tý của con. Nên được đánh giá chấp nhận được.” Vì vậy mà điểm xung khắc địa chi chỉ đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con chỉ đạt 3.5/10.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ Kỷ Tỵ thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu  ):

 • Nếu sinh con năm Tân Sửu ( 2021 ) con bạn sẽ mang mệnh Thổ. Mệnh Thổ của con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con : ” Ngũ hành của bố với con được đánh giá rất tốt. Do ngũ hành mệnh Kim của bố tương sinh với ngũ hành mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ là Mộc tương khắc với ngũ hành mệnh Thổ của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con chỉ đạt 2/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : ” Thiên can của bố là Giáp, Thiên can của mẹ là Kỷ, Thiên can của bố mẹ không tương sinh cũng không bị tương khắc với thiên can Tân của con. Nên thiên can xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Điểm xung hợp thiên can đạt 1/2.
 • Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : ” Địa chi của mẹ là Tỵ. Địa chi của bố là Tý, địa chi của bố mẹ đều tương hợp với địa chi Sửu của con nên được đánh giá rất tốt.” Vì vậy mà điểm xung hợp địa chi đạt 4/4.
 • Tổng điểm đánh giá đạt được là 7/10.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ Kỷ Tỵ thì sinh con năm nào tốt?

Muốn sinh con năm 2022 ( âm lịch nhâm Dần )

 • Con sinh năm 2022, âm lịch nhâm dần sẽ mang mệnh Kim. Theo ngũ hành thì mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim tức Bạch Kim.
 • Đánh giá dựa theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : ” Ngũ hành của bố là Kim, Ngũ hành của con là Kim, ngũ hành của bố với con không tương sinh với nhau. Cũng không tương khắc với nhau, nên có thể chấp nhận được. Ngũ hành của mẹ là Mộc, Ngũ hành của con là Kim, ngũ hành của mẹ với con tương khắc với nhau nên được đánh giá là không tốt.” Ngũ hành của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : Thiên can của bố là Giáp, Thiên can của con là Nhâm, Thiên can của mẹ là Kỷ. Xét theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : ” Thiên can của bố mẹ với con không bị tương khắc cũng không được tương sinh, nên chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ và con : bố là Tý, con là Dần, mẹ là Tỵ. Xét theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : ” Địa chi của bố mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ không được tương sinh với địa chi của con, nhưng cũng không bị tương khắc với con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát dựa theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 2.5/10. Đây không phải năm tốt để vợ chồng bạn sinh con.

Chồng tuổi Giáp Tý vợ Kỷ Tỵ thì sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2023 ( âm lịch Quý Mão ) :

 • Nếu vợ chồng bạn sinh con năm 2023, âm lịch sinh năm Quý Mão thì con bạn mang mệnh Kim. Theo ngũ hành mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Xét theo ngũ hành sinh khắc :” Ngũ hành của bố là Kim, ngũ hành của con là Kim, xét theo ngũ hành sinh khắc thì ngũ hành của bố và con không tương sinh không tương khắc. Nên được đánh giá ở mức chấp nhận được. Ngũ hành của mẹ là Mộc, Ngũ hành của con là Kim, theo ngũ hành sinh khắc của mẹ với con là không tốt. Do ngũ hành của mẹ tương khắc với ngũ hành của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc chỉ đạt 0.5/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : Thiên can của mẹ là Kỷ, Thiên can của con là Quý, thiên can của bố là Giáp. Xét theo thiên can xung hợp : ” Thiên can của mẹ với con không tốt, do thiên can Kỷ của mẹ tương khắc với thiên can Quý của con. Thiên can của bố với con không tốt, do không tương sinh cũng không bị tương khắc với nhau.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : Địa chi của mẹ là Tỵ, Địa chi của con là Mão, địa chi của bố là Tý. Xét theo địa chi xung hợp : ” Địa chi của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi của con. Nên được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2/10.