Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào...

Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào đẹp?

0
Chia sẻ
Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào đẹp?
Rate this post

Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào đẹp?

Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào đẹp? Năm nào cần tránh sinh con? Bài viết sau sẽ giúp bạn phân tích các yếu tố ngũ  hành thiên can địa chi của bố mẹ với con.

Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào đẹp?

 • Bố sinh năm 1997, âm lịch sinh năm Đinh Sửu thì bố mang mệnh Thủy. Mệnh Thủy của bố theo ngũ hành là Giản Hạ Thủy tức nước dưới lạch. Thiên can là Đinh, địa chi là Sửu.
 • Mẹ sinh năm 2006, âm lịch sinh năm Bính Tuất thì mẹ mang mệnh Thổ. Mệnh Thổ của mẹ là Bích Thượng Thổ tức đất trên mái. Thiên can là Bính, địa chi là Tuất.

Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2024 ( năm Giáp Thìn ):

 • Sinh con năm 2024, âm lịch sinh con năm Giáp Thìn thì mang mệnh Hỏa. Mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Hỏa, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Hỏa của con. Ngũ hành của mẹ với con thì rất tốt. Do mệnh Thổ của mẹ tương sinh với mệnh Hỏa của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Tuất, con là Giáp, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 1/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tuất, con là Thìn, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh. Địa chi của mẹ với con không tốt. Do địa chi Tuất của mẹ tương khắc với địa chi Thìn của con.” Tổng điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 0.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3.5/10

Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2025 ( năm Ất Tỵ ):

 • Sinh con năm 2025, âm lịch sinh con năm Ất Tỵ thì con bạn mang mệnh Hỏa. Mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Hỏa, bố là Thủy. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt. Do ngũ hành mệnh Thủy của bố tương khắc với ngũ hành mệnh Hỏa của con. Ngũ hành của mẹ với con rất tốt, do ngũ hành mệnh Thổ của mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Hỏa của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Ất, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tuất, con là Tỵ, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu tương hợp với địa chi Tỵ của con. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5.5/10

Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2026 ( năm Bính Ngọ ):

 • Đánh giá sinh con năm 2026, âm lịch sinh con năm Bính Ngọ thì con bạn mang mệnh Thủy. Mệnh Thủy của con bạn là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Thủy, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con đều là Thủy, không tương khắc cũng không tương sinh. Ngũ hành của mẹ với con không tốt. Do ngũ hành mệnh Thổ của mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Thủy của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0.5/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, bố là Đinh, con là Bính. Thiên can của bố mẹ với  con ở mức chấp nhận được. Dù không được tương sinh, nhưng cũng không bị tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tuất, con là Ngọ, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do không xung khắc cũng không tương sinh. Địa chi của mẹ với con rất tốt, vì địa chi Tuất của mẹ tương hợp với địa chi Ngọ của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4/10

Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2027 ( năm Đinh Mùi ):

 • Sinh con năm 2027, âm lịch sinh con năm Đinh Mùi thì ngũ hành của con bạn là Thủy. Ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Thủy, bố là Thủy. Ngũ hành của mẹ với con không tốt, do ngũ hành mệnh Thổ của mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Thủy của con. Ngũ hành của bố với con ở mức chấp nhận được. Dù không được tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc với nhau.” Điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 0.5/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Đinh, bố là Đinh. Thiên can của bố với con ở mức chấp nhận được. Dù không tương sinh cũng không bị tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tuất, con là Mùi, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Mùi của con. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không được tương sinh sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4/10

Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2028 ( năm Mậu Thân ):

 • Sinh con năm 2028, âm lịch sinh con năm Mậu Thân thì mang mệnh Thổ. Ngũ hành mệnh Thổ của con là Đại Dịch Thổ tức đất vườn rộng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Thổ, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt do tương khắc với nhau. Ngũ hành của mẹ với con đều mệnh Thổ không tương khắc cũng không tương sinh. Nên ngũ hành của mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ  với con là 0.5/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Mậu, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không được tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tuất, con là Thân, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không xung khắc cũng không bị tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 2.5/10

Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi bính tuất sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2029 ( năm Kỷ Dậu ):

 • Sinh con năm 2029, âm lịch sinh con năm Kỷ Dậu thì mang mệnh Thổ. Mệnh Thổ của con bạn là Đại Dịch Thổ tức đất vườn rộng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Thổ, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt do tương khắc với nhau. Ngũ hành của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không được tương sinh.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0.5/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Bính, con là Kỷ, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tuất, con là Dậu, bố là Sửu. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không xung khắc cũng không tương hợp. Địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Dậu của con nên rất tốt.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4/10