Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Đinh Mùi sinh con năm nào...

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Đinh Mùi sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Đinh Mùi sinh con năm nào tốt?

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Đinh Mùi sinh con năm nào tốt?  nếu muốn biết vợ chồng bạn sinh con năm nào tốt. bạn sẽ cần dựa vào  ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con. sau đó mới có thể đánh giá một cách tổng quát xem năm đó sinh con có tốt không?

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Đinh Mùi sinh con năm nào tốt?

 • Bố sinh năm 1960, âm lịch sinh năm Canh Tý thì bố mang mệnh Thổ.  Theo ngũ hành mệnh Thổ của bố là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Mẹ sinh năm 1967 âm lịch sinh năm Đinh Mùi mẹ mang mệnh Thủy. theo ngũ hành mệnh thủy của mẹ là thiên hạ thủy tức nước trên trời.
 • Ngũ hành của bố mẹ với con tốt nhất là tương sinh, xấu là tương khắc.
 • Thiên can địa chi tốt nhất là tương hợp, xấu là tương khắc.
 • Trường hợp xấu thông thường là khi con không hợp với cha mẹ được đánh giá là tiểu hung.  Còn trong trường hợp bố mẹ không hợp với con được coi là Đại Hung. Trong trường hợp phải lựa chọn nên chọn Tiểu hung tránh Đại Hung.

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Đinh Mùi sinh con năm nào tốt?

 Đánh giá sinh con năm 1985 ( năm  Ất Sửu )

 •   Nếu con bạn sinh năm 1985, âm lịch sinh năm Ất Sửu thì con bạn  mệnh Kim. theo ngũ hành mệnh Kim của con bạn là Hải Trung Kim tức vào trong biển.
 • Ngũ hành của  Bố mẹ và con :  “ngũ hành của bố và con đánh giá rất tốt cho mệnh thổ của bố tương sinh với mệnh Kim của con. Ngũ hành mệnh Thủy tương sinh với mệnh Kim của con nên cũng được đánh giá rất tốt.”  Ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con được đánh giá đạt 4/4.
 • thiên Can của bố mẹ và con :  “thiên Can của bố và con được đánh giá rất tốt do thiên can Canh của bố tương sinh với thiên can Ất của con.  Thiên Can của mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do thiên Can của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh tới thiên Can của con.”  điểm thi xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt 1.5/2.
 •  đánh giá xung hợp địa chi  của bố mẹ với con : “ địa chi Tý của bố, địa chi Mùi của mẹ,  địa chi Sửu của con. Địa chi của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt do địa chi của bố mẹ cưng hợp với địa tri của con.”  địa chi xung hợp bố mẹ với con được đánh giá đạt 4/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 9.5/10.

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Đinh Mùi sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 1986 (  năm Bính Dần ):

 • Nếu sinh con năm 1986, âm lịch sinh năm Bính Dần thì mang mệnh hỏa. theo ngũ hành mệnh Hỏa của con bạn là Lò Trung Hỏa tức lửa trong lò.
 • Dựa vào ngũ hành của bố mẹ và con :  mẹ mệnh Thủy, Bố mệnh Thổ, con mệnh hỏa. đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ và con : “ ngũ hành của bố và con được đánh giá rất tốt do mệnh Thổ của bố tương sinh với mệnh Hỏa của con.  ngũ hành của mẹ với con được đánh giá là không tốt. Vì mệnh Thủy của mẹ tương khắc với mệnh Hỏa của con.” Ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2/4.
 •  Thiên can :  bố là canh, mẹ là Đinh, con là Bính.  Đánh giá Thiên can xung hợp của bố mẹ và con : “ thiên Can của bố với con không tốt do thiên can Canh của bố tương khắc với thiên can Bính của con.  Thiên Can của mẹ với con được đánh giá chấp nhận được do thiên Can của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với con.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ và con được đánh giá đạt 0.5/2.
 • Địa chi của mẹ và con :  bố là Tý, mẹ là Mùi, con là Dần. Đánh giá theo địa chi xung hợp của bố mẹ và con : “ địa chỉ của mẹ và con được đánh giá ở mức chấp nhận được.  do địa chỉ của bố mẹ không được tương sinh với địa chỉ của con. Nhưng địa chi của bố mẹ cũng không bị tương khắc với địa chỉ của con. Nên được đánh giá ở mức chấp nhận được.”  điểm xung hợp địa chi : 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ và con đạt 3.5/10.

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Đinh Mùi sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 1987 ( năm Đinh Mão ):

 • Nếu con bạn sinh năm 1987, âm lịch sinh năm Đinh Mão thì con bạn mệnh hỏa.  Theo ngũ hành mệnh hỏa của con là Lò Trung Hỏa tức lửa trong lò.
 • Đánh giá theo sinh khắc Ngũ Hành của bố mẹ và con : “ ngũ hành của mẹ với con được đánh giá không tốt.  Do mạng thủy của mẹ tương khắc với mệnh hỏa của con. Ngũ hành của bố với con lại được đánh giá rất tốt. do mệnh thổ của bố  tương sinh với mệnh hỏa của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 2/4.
 • Thiên Can của bố mẹ và con :  “thiên Can bố mẹ và con chấp nhận được.  Dù thiên Can của bố mẹ không được tương sinh với con. Nhưng cũng không bị xung khắc với con.”  vì vậy mà điểm thiên can xung hợp của bố mẹ và con chỉ đạt 1/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của mẹ và con : “  địa chi của mẹ với con được đánh giá rất tốt. Do địa chi Mùi của mẹ tương hợp với địa chi Mão của con.Địa chi của bố với con khi đặt đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố không tương hợp cũng không tương sinh với con.” Điểm  xung hợp địa chi của bố mẹ và con đạt : 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt : 5.5/10.

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Đinh Mùi sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 1988 ( năm Mậu Thìn )

 • Nếu con bạn sinh năm 1988 âm lịch sinh năm Mậu Thìn thì con bạn mang mệnh Mộc. theo ngũ hành mệnh mộc của con bạn là Đại Lâm Mộc tức Gỗ Trong Rừng.
 • Ngũ hành của bố mẹ và con:  Bố mệnh Thổ, Mẹ mệnh Thủy, con mệnh Mộc.  dựa vào ngũ hành của bố mẹ và con xét xung hợp  ngũ hành: “ Mệnh thổ của bố tương khắc với mệnh Mộc của con. Theo ngũ hành đánh giá là không tốt. Con mệnh thì của Mẹ tương sinh với mệnh mộc của con. Theo ngũ hành như vậy được đánh giá là rất tốt. Nên điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ và con đạt 2/4.
 • Thiên Can của bố mẹ và con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do thiên Can của bố là Canh, thiên Can của mẹ là Đinh không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can mẫu của con.  nên điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ và con được đánh giá đạt 1/2.
 • Địa chi của mẹ không tương hợp với địa chỉ của con. Nhưng cũng không tương khắc với địa chi của con.  theo địa chi xung hợp được đánh giá ở mức chấp nhận được. Địa chi của bố với con đặt đánh giá rất tốt.  Do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Thìn của con. Điểm địa chi xung hợp của bố mẹ và con được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá theo Ngũ hành sinh khắc, đánh giá theo Thiên can Địa chi xung hợp. Nếu vợ chồng bạn sinh con năm 1988 ( âm lịch Mậu Thìn )  sẽ đạt 5.5/10. Tức sinh con cũng không phải năm xấu.

Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Đinh Mùi sinh con năm nào tốt

Đánh giá sinh con năm 1989 ( năm Kỷ Tỵ )

 • Nếu vợ chồng bạn sinh con năm 1989 âm lịch Kỷ Tỵ.  con bạn sẽ mang mệnh Mộc, theo ngũ hành mệnh mộc của con bạn là Đại Lâm Mộc tức Gỗ Trong Rừng.
 • Đánh giá theo sinh khác ngũ hành : “  Bố mệnh Thổ, con mệnh Mộc theo ngũ hành là tương khắc nên đánh giá không tốt.  Mẹ mệnh Thủy, con mệnh Mộc theo ngũ hành là tương sinh nên đánh giá rất tốt.” điểm sinh  khắc ngũ hành của bố mẹ và con được đánh giá đạt 2/4.
 • Đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ và con : “  Bố Thiên can là Canh, mẹ thiên can là Đinh, con thiên can là Kỷ. thiên Can của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên ca của con nên đánh giá ở mức chấp nhận được.”Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ được đánh giá đạt 1/2.
 • Đánh giá hung cát theo xung hợp địa chi của bố mẹ và con : “ địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Kỷ, địa chi của con là Tỵ. Theo xung hợp địa chi thì địa chi của bố mẹ với địa chi của con đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chỉ của bố mẹ không tương hợp với địa chỉ của con. Nhưng cũng không bị xung khắc với địa chi của con.” Vì vậy mà điểm xung hợp địa chi được đánh giá đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành sinh khắc, Thiên can Địa chi xung hợp của bố mẹ và con đạt  4/10.