Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào...

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

0
Chia sẻ

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên? Nếu đó là điều mà bạn đang băn khoăn. Muốn sinh con năm tốt, tránh năm xấu. Bạn cần dựa trên ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con. Theo các nhà phong thủy học luôn cho rằng Thiên can, Địa chi là chính. Khi đánh giá cần lưu ý nhiều đến Thiên can, Địa chi, nhưng cũng nên lưu ý đến ngũ hành. Bài viết sau sẽ giúp bạn đánh  giá một cách tổng quát việc sinh con vào các năm từ 2019, đến sinh con năm 2022.

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Cách đánh giá năm nào nên sinh con của chồng Bính Tý, vợ Tân Tỵ :

 • Bố sinh năm 1996, âm lịch sinh năm Bính Tý. Theo ngũ hành mang mệnh Thủy ( tựa Giản hạ Thủy tức nước dưới lạch ).
 • Mẹ sinh năm 2001, âm lịch sinh năm Tân Tỵ, ngũ hành mang mệnh Kim ( tựa Bạch lạp Kim tức Kim bạch lạp ).
 • Để chông sinh năm Bính Tý, vợ sinh năm Tân Tỵ sinh được con vào năm tốt. Cần để ý đến các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, địa chi, nếu hợp với con là tốt. Bản mệnh theo ngũ hành cha mẹ tốt nhất là tương sinh với ngũa hành của con. Thiên can, Địa chi tốt nhất nên tương hợp với Thiên can, Địa chi của con.
 • Trường hợp sinh con năm xấu : thường con không hợp cha mẹ gọi là Tiểu hung, xấu hơn là cha mẹ không hợp với con tức Đại hung. Nếu bắt buộc phải sinh con vào một trong hai năm Đại hung hoặc Tiểu hung, tốt nhất nên chọn tiểu hung tránh đại hung.
 • Sinh con năm bình thường : không khắc, không xung với con.
 • Sinh con năm tốt : tương hợp hoặc tương sinh với con.

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Mong muốn sinh con năm 2019 :

 • Nếu vợ chồng bạn muốn sinh con năm 2019. Âm lịch sinh năm Kỷ Hợi, con bạn mang mệnh Mộc ( tựa Bình địa Mộc tức gỗ đồng bằng ).
 • Đánh giá ngũ hành của bố mẹ với ngũ hành của con ( bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Kim, con mệnh Mộc ). Xét theo ngũ hành sinh khắc : “ ngũ hành của bố với con là rất tốt, do bố mệnh Thủy tương sinh với con mệnh Mộc. Ngũ hành của mẹ không tốt với ngũ hành của con, do mẹ mệnh Kim khắc với con mệnh Mộc. Điểm sinh khắc ngũ hành đạt :2/4.
 • Đánh giá Thiên can của bố mẹ với con ( bố là Bính, mẹ là Tân, con là Kỷ ). Xeét theo thiên can xung hợp : “ Thiên của bố với con có thể chấp nhận, vì không tương khắc cũng không tương sinh với con. Thiên can của mẹ với con cũng có thể chấp nhận, do không tương khắc cũng không tương sinh với con. Điểm xung hợp của thiên can được đánh giá 1/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với địa chi của con ( bố là Tý, mẹ Tỵ, con là Hợi ). Xét theo xung hợp của địa chi : “ Địa chi của mẹ với con không tốt, do Địa Chi Tỵ của mẹ xung khắc với Địa chi Hợi của con. Địa chi của bố với con rất con, do địa chi của bố là Tý tương hợp với địa chi hợi của con. Điểm địa chi xung hợp của bố mje với con là 2/4.
 • Đánh giá một cách tổng thể điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của đạt 5/10.

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Muốn sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Con bạn sinh năm 2020, âm lịch năm Canh Tý. Bản mệnh của con bạn sẽ là Thổ ( tựa Bích thượng Thổ tức đất trên vách ).
 • Đánh giá về ngũ hành của cha mẹ với con ( ngũ hành của bố là mệnh Thổ, mẹ mệnh Kim, con là Thổ ).  Xét theo ngũ hành sinh khắc : “ mệnh Thủy của bố với mệnh Thổ của con, theo ngũ hành là tương khắc nên không tốt. Mệnh Kim của mẹ với mệnh Thổ của con, theo ngũ hành là tương sinh rất tốt. Ngũ hành sinh khắc đánh giá điểm đạt 2/4.
 • Đánh giá thiên can của bố mẹ với con ( Thiên can của bố là Bính, mẹ là Tân, con là Canh ). Xét xung hợp Thiên can : “Thiên can của bố với con không tốt, do Thiên Can Bính của bố tương khắc với Thiên Can Canh của con. Thiên can của mẹ với con có thể chấp nhận được, do thiên can của mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh. Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 0.5/2.
 • Đánh giá điểm địa chi của bố mẹ với con ( địa chi của bố là Tý, mẹ là Tỵ, con là Tý ). Xét theo sự xung hợp của Địa chi : “ Địa chi của bố với con có thể chấp nhận, do Thiên can của bố là Tý không tương khắc cũng không hề tương sinh với Thiên can của con là Tý. Thiên can của mẹ với con cũng được đánh giá có thể chấp nhận, do thiên can Tỵ của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với thiên can Tý của con. Điểm địa chi xung hợp đạt được 1/4.
 • Đánh giá tổng quát Ngũ Hành, Thiên Can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 3.5/10. Đây không phải năm thích hợp để vợ chồng bạn sinh con.

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Muốn sinh con năm 2021  ( năm Tân Sửu ):

 • Nếu sinh con âm lịch năm Tân Sửu. Con bạn sẽ mang mệnh Thổ ( theo ngũ hành tựa Bích Thượng Thổ tức đất trên vách ).
 • Đánh giá ngũ hành của bố mẹ đối với con ( bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Kim, con mệnh Thổ ). Xét ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của mẹ đối với con là rất tốt, mẹ mệnh Kim tương sinh với con mệnh Thổ. Ngũ hành của bố đối với con là không tốt, do ngũ hành của bố là Thủy tương khắc với mệnh Thổ của con.
 • Đánh giá Thiên Can của bố mẹ đối với con ( Thiên can của bố là Bính, mẹ Tân, con là Tân ) Đánh giá thiên can xung hợp : “ Thiên can của mẹ đối với con có thể chấp nhận, do mẹ và con cùng có Thiên can là Tân, nên thiên can của mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc. Thiên can của bố với con được đánh giá rất tốt, Thiên can Bính tương sinh với Thiên can Tân của con. Điểm đánh giá Thiên Can của bố mẹ với con đạt 1.5/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với địa chi của con ( địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Tý, địa chi của con là Sửu ). Đánh giá theo địa chi xung hợp : “ Địa chi của mẹ là Tỵ với con địa chi là Sửu, tương hợp nên rất tốt. Địa chi của bố là Tý và con là Sửu, tương hợp nên rất tốt. Đánh giá điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 7.5/10.

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Mong muốn sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ):

 • Sinh con năm 2022, âm lịch sinh năm Nhâm Dần con bạn sẽ mang mệnh Kim ( tựa Bạch Kim tức Bạch Kim ).
 • Đánh giá ngũ hành của bố mẹ đối ngũ hành của con ( ngũ hành của bố là Thủy, mẹ là Kim, con là Kim ). Xét theo ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố với ngũ hành của con là rất tốt, do bố mệnh Thủy tương sinh với con mệnh Kim. Ngũ hành của mẹ với con thì không được tốt như vậy, chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do thiên can của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can của con. Ngũ hành sinh khắc có điểm đánh giá là 2.5/4.
 • Đánh giá thiên can của bố mẹ đối với con ( Thiên can của bố là Bính, mẹ là Tân, con là Nhâm ). Xét thiên can xung hợp : “Thiên can của bố với Thiên can của con là không tốt, do bố Thiên can là Bính tương khắc với con thiên can là Nhâm. Thiên can của mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được, do Thiên can của mẹ với Thiên can của con không tương khắc cũng không tương sinh. Điểm đánh giá thiên can xung hợp đạt 0.5/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với con ( Đại chi của bố là Tý, mẹ là Tỵ, con là Dần ). Xét địa chi xung hợp : “ Địa chi của bố với địa chi của con có thể chấp nhận được, do không tương sinh cũng không tương khắc. Địa chi của mẹ với con cũng có thể chấp nhận được, do địa chi của mẹ không tương sinh và không tương khắc với con. Điểm địa chi đánh giá đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng thể điểm Ngũ Hành, Thiên Can, Địa chi đạt 4/10.

Có lẽ bài viết trên đã giúp bạn biết từ năm 2019 đến năm 2022 năm nào sinh con thì tốt. Năm nào sinh con thì xấu. Để tránh năm xấu, chọn năm tốt để sinh con. Năm tốt nhất để sinh con từ năm 2019 đến năm 2022 là năm 2021. Tránh sinh con vào năm 2020 và năm 2022, vì đây là năm xấu. Nếu vợ chồng bạn đã rất muốn có con thì năm 2019 cũng là năm hai vợ chồng bạn có thể sinh con.