Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Ất Dậu nên sinh con năm...

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Ất Dậu nên sinh con năm nào?

0
Chia sẻ

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Ất Dậu nên sinh con năm nào?

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Ất Dậu nên sinh con năm nào? Bạn cần phải dựa trên nhiều yếu tố giữa bố mẹ với con như Ngũ hành, Thiên can, Địa chi. Sau đó tổng hợp lại mới có thể đưa ra kết luận được năm đó sinh con tốt hay xấu. Bài viết sau sẽ giúp bạn đánh giá một cách tổng quát nhất. Để lựa chọn ra năm tốt để sinh con.

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Ất Dậu nên sinh con năm nào?

Cách lựa chọn năm tốt để sinh con :

 • Bố sinh năm âm lịch Bính Tý ( 1996 ), theo ngũ hành bố mệnh Thủy ( Giản hạ Thủy hay nước dưới lạch ).
 • Mẹ sinh năm âm lịch Ất Dậu ( 2005 ), theo ngũ hành mẹ mệnh Thủy ( Tuyền trung Thủy tức nước trong khe ).
 • Dựa vào Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ để đánh giá với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con sinh năm đó. Xem giữa bố mẹ và con có hợp với nhau không? Ngũ hành của cha mẹ tốt nhất là tương sinh với ngũ hành của con. Thiên can Địa chi của bố mẹ nên tương hợp với Thiên can, Địa chi của con là tốt nhất.
 • Năm xấu không nên sinh con là khi : con không hợp với bố mẹ là Tiểu hung. Cha mẹ không hợp với con là Đại hung. Nếu bắt buộc phải sinh con, nên cọn Tiểu hung, tránh Đại hung.

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Ất Dậu nên sinh con năm nào?

Muốn sinh con năm 2023 ( năm Quý Mão ):

 • Có sinh năm 2023, âm lịch sinh năm Quý Mão. Theo ngũ hành con bạn mang mệnh Kim ( Bạch Kim ).
 • Ngũ hành : bố là Thủy, mẹ là Thủy, con là Kim. Xét theo ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của bố và mẹ là Thủy tương sinh với ngũ hành của con là Kim. Nên được đánh giá rất tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 4/4.
 • Thiên can : Bố là Bính, mẹ là Ất, con là Quý. Xét xung hợp của Thiên can : “ Thiên can của bố là Bính không tương sinh cũng không tương hợp với thiên can của con là Quý. Nên cũng có thể chấp nhận được. Thiên can Ất của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can Quý của con. Nên cũng chỉ được đná giá ở mức chấp nhận được.” Điểm thiên can xung khắc đạt 1/2.
 • Địa chi : Bố là Tý, mẹ là Dậu, con là Mão. Xét xung hợp của Địa chi : “ Địa chi của bố và địa chi của con chấp nhận được , do địa chi của bố không tương khắc cũng không tương sinh với địa chi của con. Địa chi Dậu của mẹ tương khắc với địa chi Mão của con, nên được đánh giá không tốt.” Điểm địa chi xung hợp đạt 0.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 5.5/10. Đây cũng là năm vợ chồng bạn có thể sinh con.

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Ất Dậu nên sinh con năm nào?

Mong muốn sinh con năm 2024 ( năm Giáp Thìn ):

 • Con bạn sinh năm 2024 , âm lịch sinh năm Giáp Thìn. Con bạn sẽ mang mệnh Hỏa ( tự là Phú đăng Hỏa tức Lửa Đèn ).
 • Ngũ hành : Bố là Thủy, mẹ là Thủy, con là Hỏa. Xét ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ đều là Thủy tương khắc với ngũ hành của con mệnh Hỏa, đánh giá không tốt.” Điểm sinh khắc của ngũ hành đạt 0/4.
 • Thiên can : Thiên can của bố là Bính, Thiên can của mẹ là Ất, Thiên can của con là Giáp. Đánh giá xung hợp thiên can : “Thiên can Bính của bố không tương khắc cũng không tương sinh với thiên can Giáp của con. Đánh giá thiên can của bố và con chấp nhận được. Thiên can Ất của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với thiên can Giáp của con. Nên cũng được đánh giá là thiên can của mẹ và con chấp nhận được. Điểm thiên can xung hợp đạt 1/4.
 • Địa chi : Địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Dậu, địa chi của con là Thìn. Xét xung hợp địa chi : “ Địa chi Dậu của mẹ tương hợp với địa chi Thìn của con, đánh giá rất tốt. Địa chi của bố và con cũng rất tốt, do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Thìn của con. Điểm địa chi xung hợp đạt 4/4.
 • Điểm tổng kết của Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10. Đây là năm vợ chồng bạn có thể sinh con.

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Ất Dậu nên sinh con năm nào?

Dự định năm 2025 ( năm Ất Tỵ ) sẽ sinh con :

 • Sinh con năm 2025, con bạn sinh năm âm lịch Ất Tỵ. Con bạn mang mệnh Hỏa. Theo ngũ hành, mệnh hỏa của con bạn là Phú đăng Hỏa tức lửa đèn.
 • Ngũ hành : Bố là Thủy, con là Hỏa, mẹ là Thủy. Xét ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của bố mẹ là Thủy tương khắc với ngũ hành của con là Hỏa. Đánh giá như vậy là không tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 0/4.
 • Thiên can : Bố là Bính, mẹ là Ất, con là Ất. Xét sự xung hợp của thiên can : “ Thiên can của mẹ và con đều là Ất, không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Nên có thể chấp nhận được. Thiên can Bính của bố không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can Ất của con. Nên cũng có thể chấp nhận được.” Điểm thiên can xung hợp đạt 1/2.
 • Địa chi : Địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Dậu, Địa chi của con là Tỵ. Đánh giá xung hợp của địa chi : “ Địa chi của bố với địa chi của con chấp nhận được, do không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Địa chi của mẹ tương hợp với địa chi của con, nên được đánh giá rất tốt. Điểm địa chi xung hợp đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 3.5/10.

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Ất Dậu nên sinh con năm nào?

Mong muốn sinh con năm 2026 ( năm Bính Ngọ ):

 • Con bạn sinh năm 2026, sinh âm lịch năm Bính Ngọ. Con của bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành là Thiên hà Thủy tức nước trên trời.
 • Ngũ hành : Bố là Thủy, mẹ là Thủy, con là Thủy. Xét ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố mẹ đều là Thủy không tương sinh cũng không tương khắc với ngũ hành mệnh Thủy của con. Nên có thể chấp nhận được.” Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 1/4.
 • Thiên can : Thiên can của bố là Bính, Thiên can của mẹ là Ất, Thiên can của con là Ất. Xét xung hợp Thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can Bính của bố với Thiên can Bính của con không tương sinh cũng không tương khắc. Nên có thể chấp nhận được. Thiên can Ất của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can Bính của con. Nên được đánh giá có thể chấp nhận được. Điểm thiên can xung hợp đạt 1/2.
 • Địa chi : Địa chi của bố là Tý, mẹ là Đậu, con là Ngọ. Xét địa chi xung hợp : “Địa chi Tý của bố tương khắc với địa chi Ngọ của con, nên không tốt. Địa chi của mẹ với con không được tương sinh, nhưng cũng không bị tương khắc nên có thể chấp nhận được.” Điểm đánh giá xung hợp của địa chi đạt 0.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10. Đây không phải là năm tốt để vợ chồng bạn sinh con.

Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Ất Dậu nên sinh con năm nào?

Mong muốn sinh con năm 2027 ( năm Đinh Mùi ):

 • Con bạn sinh năm 2027, âm lịch sinh năm Đinh Mùi con bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời.
 • Ngũ hành : bố là Thủy, mẹ là Thủy, con là Thủy. Xét ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố và mẹ đều là Thủy không tương sinh cũng không tương khắc với mệnh Thủy của con. Nên được đánh giá là có thể chấp nhận được.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Thiên can : Thiên can của bố là Bính, Thiên can của con là Đinh, Thiên can của mẹ là Ất. Xét thiên can xung hợp : “Thiên can của bố là Bính không tương khắc cũng không tương sinh với thiên can Đinh của con. Thiên can Ất của mẹ không tương sinh thiên can Đinh của con, đồng thời thiên can của mẹ và con cũng không tương khắc với nhau.” Điểm thiên can xung hợp đạt 1/2.
 • Địa chi : Địa chi của mẹ là Dậu, bố là Tý, con là Mùi. Xét xung hợp địa chi : “ Địa chi của bố là Tý không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi Mùi của con. Như vậy, vẫn có thể chấp nhận được. Địa chi Dậu của mẹ không tương sinh với địa chi Mùi của con, đồng thời cũng không tương khắc với địa chi của con. Điểm địa chi xung hợp đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 3/10. Đây là năm xấu, vợ chồng bạn không nên sinh con năm 2027.

Năm vợ chồng bạn nên sinh con là năm 2023, năm 2024. Còn những năm từ 2025 đến năm 2027 là năm xấu, vợ chồng bạn không nên sinh con những năm này. Chúc vợ chồng bạn sinh con như ý!